Nadzwyczajne Walne zebranie pszczelarzy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2019

W dniu 5 maja 2019 r. w CKiP w Wawrzeńczycach na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Koła Pszczelarzy Igołomia - Wawrzeńczyce dokonano wyboru Zarządu w składzie:

Jan Swałtek - Prezes

Edward Ćwikła - Skarbnik

Paweł Bigaj - Sekretarz

Delegatem na Walne Zjazdy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy wybrany został Jan Swałtek.

W zebraniu wzięło udział 10 osób, aktualnie Koło liczy 13 członków.

W zebraniu uczestniczyła przedstawicielka Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie Pani Zofia Piechowicz, która zebranym przedstawiła działalność WZP i plany na przyszłość. Dyskutowano o zagrożeniach wynikających z chemizacji rolnictwa, ochronie pszczół, współpracy Koła z samorządem, szkołami, kościołem. Krytykowano opieszałość lub brak działania służb powołanych do nadzorowania i ścigania winnych łamania przepisów o stosowaniu środków ochrony roślin.

            Zebrani wyrazili uznanie dla Wójta Gminy Józefa Rysaka, za wspieranie Koła Pszczelarzy m.in. przez publikowanie w lokalnej prasie artykułów o konieczności ochrony pszczół, ich wpływie na wysokość i jakość plonów, terminach wykonywania zabiegów ochrony roślin. Ponadto Wójt Gminy finansuje zakup węzy dla członków Koła.