Stowarzyszenie Folklorystyczne "Kuźnia"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Folklorystyczne "Kuźnia" zostało założone 3 sierpnia 2014 roku przez grupę ludzi, którzy chcą nie tylko zachować i podtrzymywać ginące tradycje, zwyczaje, tańce i mowę naszych przodków, nie tylko przedstawiać i mówić o już zapomnianych przez ludzi zwyczajach, obrzędach ludowych. Chcąc przede wszystkim wzbudzić wśród ludzi szacunek do kultury ludowej, którą przez wieki tworzyli nasi dziadowie i będziemy się starali przekonać wszystkich, że folklor nie jest czymś, czego można się tylko wstydzić. Wręcz odwrotnie! Folklorem można się zachwycić i z podniesioną głową, z uśmiechem na twarz bawić się i cieszyć, poznając i kultywując piękną część naszej: tropiszowskiej, wawrzynieckiej, igołomskiej, krakowskiej, proszowskiej część naszej, polskiej kultury!

Cele Stowarzyszenia realizujemy między innymi poprzez:
- mecenat ideowy nad twórcami kultury wsi, zespołami i animatorami życia kulturalnego w środowisku wiejskim,
-pomoc w tworzeniu nowych grup twórczych oraz opieka nad już istniejącymi na wsi,
- gromadzenie dokumentacji zjawisk odchodzących: obrzędów ludowych, unikalnych dziedzin rękodzieła ludowego, ginących zawodów oraz tradycyjnych wyrobów kulinarnych oraz folkloru muzycznego,
-otaczanie opieką instruktorska i warsztatową twórców i animatorów życia kulturalnego wsi,
- organizację kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów szkoleniowych i turystycznych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

19 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Folklorystycznego Kuźnia, na którym dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład nowego Zarządu:

Daniel Kübler - prezes zarządu
Tomasz Migdał - wiceprezes zarządu
Konrad Szymacha - skarbnik
Sandra Jazgar - sekretarz
Józefa Wawrzeń - członek zarządu
Zuzanna Stawinoga - członek zarządu
Joanna Maj-Żabicka - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Ewa Paluch
Grażyna Pinkowska
Krystyna Lipowiecka

 

 

Przy Stowarzyszeniu Folklorystycznym działa  Zespół Kopiénioki (czyt. kopinioki) z Igołomi

Zespół składa się z muzyki (tak jeszcze całkiem niedawno określano zespoły muzyków ludowych, kapele, orkiestry grające np. na weselach), męskiej grupy śpiewaczej powstałej w 2016 roku i solistów śpiewaków. Muzyka prezentuje tradycyjny skład z końca XIX wieku, kiedy do skrzypiec, sekundy i basów dołączył klarnet. Nazwa Kopiénioki bierze się od miana, jakim określano lud zamieszkujący ziemie w pasie od Słomnik do Koszyc, które jeszcze 100 lat temu znajdowały się pod zaborem rosyjskim w granicach Królestwa Kongresowego. Bardzo popularne i prawdopodobnie najprawdziwsze tłumaczenie pochodzenia tej nazwy wiąże się z rosyjską monetą – kopiejką. Z kolei Oskar Kolberg ani słowem nie wspomina o kopiejkach, a etymologię wyrazu wywodzi albo od kopieniaka, czyli płaszcza służącego do ochrony przed deszczem, który z XVI-wiecznej mody szlacheckiej mógł w tych okolicach trafić pod strzechy, lub też od licznych kóp zbóż, albo od kopania urodzajnych ziem, na których owe zboża rosły. Bez wątpienia można jednak stwierdzić, że Kopiéniokami nazywani byli mieszkańcy naszych ziem przez ludność zamieszkującą sąsiednią Galicję. Nazwa Kopiénioki, chociaż prześmiewcza i powstała w wyniku rozbiorów i wprowadzenia nowej monety, pozostaje jeszcze w świadomości najstarszego pokolenia, urodzonego przed II wojną światową oraz w mniejszym stopniu wśród młodszych pokoleń. Oddzielenie ziemi proszowskiej (do której, jak śmiem twierdzić, nadal należymy, a jedynie za sprawą decyzji administracyjnych zostaliśmy z niej niejako wykluczeni) od Krakowa poskutkowało nawet tym, że najstarsze pokolenie nie uznaje siebie jako Krakowiaków (mieszkańców Ziemi Krakowskiej, nie samego Krakowa) a właśnie określa siebie i swoich przodków  mianem Kopiénioków, zaś obszar na którym mieszkali definiują jako Kopiéniów i czynią to bez żadnych oznak wstydu wynikającego z tego, że ich dziadkowie płacili kopiejkami.  Niech nazwa Kopiénioki przypomina o historii, o roku 1809, w którym nasze ziemie znajdujące się dotychczas pod zaborem austriackim przeszły pod panowanie Rosjan. Niech nie daje zapomnieć o skutkach zerwania odwiecznych kontaktów z pobliskim Krakowem, które miały swoje odbicie choćby w odświętnym stroju ludowym. Niech nie daje zapomnieć kim byli nasi przodkowie i z jakiéj my ziémi wyrośli. Niech dzięki zespołowi brzmią pieśni i melodie, które z upodobaniem grali i śpiewali nasi przodkowie na zmówinach, na weselach,  na muzykach (potańcówkach), na kolędzie, w polu, przy pasieniu, przy kołysce i przy trumnie. Na każdym etapie życia. Zawsze.

 

Skład zespołu:

Magdalena Migas – klarnet, śpiew
Daniel Kübler – skrzypce, trąbka, heligonka, śpiew
Marcin Głowa – skrzypce, śpiew
Piotr Paluch – basy, śpiew

Lidia Szopa - śpiew
Tomasz Migdał – akordeon, śpiew
Krystian Jędrszczyk – śpiew

Skład zespołu 2019:

Daniel Kübler - skrzypce, trąbka, heligonka, śpiew
Marcin Głowa – skrzypce, śpiew
Piotr Paluch – basy, śpiew
Lidia Szopa - śpiew

Joanna Motylska - śpiew
Weronika Paluch - śpiew
Krystian Jędrszczyk – śpiew

 

 

 

 

Artykuły

Przejdź do - Gościnny występ podczas Jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego par z naszej gminy
5 października 2021

Gościnny występ podczas Jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego par z naszej gminy

W dniu 22.09.2021r. Grupa Kopienioki zagrała dla par z naszej gminy podczas wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Skocznymi rytmami uświetnili tę uroczystość.

 

Przejdź do - Grali i śpiewali pocczas Jubileuszu 20-lecia działalności społecznej Pana Konrada Szymachy
27 września 2021

Grali i śpiewali pocczas Jubileuszu 20-lecia działalności społecznej Pana Konrada Szymachy

Kapela Kopienioki zagrała i zaśpiewała w dniu 24.09.2021r.  dla wszystkich zaproszonych gości podczas Jubileuszu i Gali wręczenia Aniołów za dobroczynność.

 

Przejdź do - Krakowska spinka
27 września 2021

Krakowska spinka

W ubiegłą sobotę w Mogilanach odbywał się przegląd Spinka Krakowska, poświęcony pamięci wybitnej znawczyni tradycji regionu krakowskiego- Janinie Kalicińskiej.

Grupa Śpiewcza Kopiéniocki i Muzyka Kopiénioki otrzymali pierwsze miejsca, zaś Zofipolanki zdobyły 2 miejsce.

Przejdź do - 55 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
27 sierpnia 2021

55 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Dzięki nominacji na 38. Krakowskim Wianku w Szczurowej zespół Kopiéniocki wzięło udział w  55 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, który odbył się dniu 27.08.2021. Pomimo, iż nie udało się tam zdobyć żadnego miejsca, dziękujemy za promocję naszej małej ojczyzny.

 

Przejdź do - 38. Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka - Szczurowa 2021
31 maja 2021

38. Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka - Szczurowa 2021

W kategorii Grupy Śpiewacze Dorosłe - Nagroda Główna - KRAKOWSKI WIANEK na 38. Krakowskim Wianku w Szczurowej trafia do naszych Kopiéniocek!!!

Grupa została także nominowana do udziału w Festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą!

Wiecej informacji: https://www.youtube.com/watch?v=HqMx0NC2HkI

Przejdź do - "Uciekła z nim w corne pole przez las"
15 lutego 2021

"Uciekła z nim w corne pole przez las"

Miło nam poinformować, ze jesteśmy już w posiadaniu książki wydanej przez Stowarzyszenie Folklorystyczne "Kuźnia"
Sam prezes stowarzyszenia napisał tak:
Czytaj więcej o: "Uciekła z nim w corne pole przez las"
Przejdź do - Wyniki konkursu XI Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego
30 grudnia 2020

Wyniki konkursu XI Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

Przedstawiamy laureatów z naszej gminy:

W kategorii dorośli - SOLIŚCI
3 równorzędne I miejsca w tym: Lidia Szopa, Daniel Kübler

W kategorii dorośli grupy
2 równorzędne I miejsca w tym: Kopiénioki
3 równorzędne II miejsca w tym: Alebabki

GRATULACJE

Przejdź do - Warsztaty z cyklu dawne ozdoby
10 października 2020

Warsztaty z cyklu dawne ozdoby

Przejdź do - Zapraszamy na darmowe warsztaty ludowe
Przejdź do - Ciężka praca, sukcesy oraz zdobyte projekty i granty czyli...Co słychać w Kuźni ?
27 maja 2020

Ciężka praca, sukcesy oraz zdobyte projekty i granty czyli...Co słychać w Kuźni ?

       Miniony rok 2019 był bogaty w różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie Folklorystyczne KUŹNIA. Już po raz czwarty  dzięki dotacji z Powiatu Krakowskiego wraz z CKiP zrealizowaliśmy warsztaty oraz konkurs wianków na Oktawę Bożego Ciała. Zaangażowaliśmy się również w organizację obchodów 90-lecia Orkiestry Dętej HEJNAŁ z Igołomi. Na jubileusz Orkiestry udało się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach tzw. Małego Grantu. Kolejnym projektem realizowanym dzięki dotacji z Powiatu Krakowskiego, nad którym honorowy patronat objęli Wójt Gminy Józef Rysak oraz Radny Powiatu Krakowskiego Konrad Szymacha, było wydanie albumu CD  pt. Pieśni nabożne ludu krakowskiego z nagraniami dawnych, często już zapomnianych pieśni o tematyce religijnej. Szczególne podziękowania oraz podziw wyrażamy dla Pani Józefy Chmiela z Zofipola oraz Pani Stefanii Gorczycy z Gnatowic które przekazują nam melodie pieśni, zapamiętane z dawnych lat. Pani Stefania zgodziła się również, aby jej śpiew znalazł się na płycie – zaśpiewała między innymi dawne pieśni pogrzebowe. Na płycie zaśpiewali również: Monika Dudek z Krzeszowic, Maria Dębska z Rudna, Krzysztof Ryndak z Siedliszowic członkowie Zespołu Regionalnego Mogilanie, Oazy z Igołomi oraz Kopiénioków. Przepiękny rysunek zdobiący przód okładki wydawnictwa stworzyła Paulina Łątka.

 

       Największymi ubiegłorocznymi przedsięwzięciami była realizacja grantów: Folklor w Igołomi-Wawrzeńczycach. Wyposażenie – promocja oraz Przygotowanie i wydanie książki pt. Kartki z Dziejów Igołomskiego Powiśla.

Czytaj więcej o: Ciężka praca, sukcesy oraz zdobyte projekty i granty czyli...Co słychać w Kuźni ?