Koło emerytów i rencistów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Starzy ludzie poruszają się wolniej,
ale wiedzą lepiej, dokąd
zmierzają. 


Może i wolniej podejmują decyzje,
ale ich decyzje są mądrzejsze. 

Może i wolniej myślą,
ale ich myśli są bardziej 
przenikliwe. 


Może i gorzej widzą,
ale ich wzrok sięga głębiej. 

Może i gorzej słyszą,
ale lepiej wiedzą,
czego w ogóle słuchać. 


Może i gorzej radzą sobie
z nowoczesną technologię,
ale więcej wiedzą 
o tajemnicy życia.

(publikacja Fundacji Pacific Institute Europe)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną i neutralną pod względem politycznym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej.

Misja 
Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Nadrzędnym celem Związku jest poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym i współdziałaniu z organami władzy administracji publicznej, samorządowej jak też organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi. Organizowanie życia kulturalnego, reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji publicznej.

Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Igołomi-Wawrzeńczycach
Przewodniczący: Wacław Flesiński 
Sekretarz: Bożena Barwińska
Skarbnik: Krystyna Zabrzeńska 

Siedziba Zarządu: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach 
Adres: 32-125 Wawrzeńczyce 160 
Telefon: 12 287 - 40 10
e-mail: ckip@poczta.onet.plCele działalności Koła
- zrzeszanie emerytów i rencistów z terenu gminy
- umacnianie więzi emerytów i rencistów
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji
- wyjazdy integracyjne, wycieczki 
- poprawa warunków socjalno-bytowych
- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów administracji samorządowej i państwowej
- uczestniczenie w życiu społecznym 


 

W dniu 3 grudnia 2017r. Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przeprowadziło zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Podczas spotkania przedstawiono roczne sprawozdanie z działalności Koła oraz przeprowadzono wybory do Zarządu KERiI.

Koło Emerytów i Rencistów nr 8 zmieniło swoje władze. Obecny Przewodniczący Pan Wacław Flesiński nie kandydował na kolejną kadencje – został honorowym członkiem. Wójt Gminy Józef Rysak podziękował Przewodniczącemu Wacławowi Flesińskiemu za te prawie 6 lat (od lutego 2012) prowadzenia Koła po reaktywacji.

Obecny Zarząd:

Bożena Barwińska – Przewodnicząca

Ewa Paluch – Z-ca przewodniczącego

Krystyna Zabrzeńska – Skarbnik

Zofia Kawecka-Wilk – Sekretarz

Maria Jachimczyk - Członek

Zarząd przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz. 8.00 - 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. W tym dniu udzielane są informacje oraz można dokonać wpłat składek członkowskich w kwocie 30 zł na rok. Wstępujący nowi członkowie do koła wpłacają dodatkowo 3,00 zł wpisowe i 5,00 zł za książeczkę członkowską. 
Gminne Koło Emerytów i Rencistów zostało reaktywowane 5 lutego 2012 r. W tym dniu odbyło się w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zebranie założycielskie i wybrano Zarząd Koła. 
Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przynależało do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie - Nowa Huta os. Albertyńskie 6. , a od roku 2014 należymy do Okręgu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Proszowicach.
Aktualnie Koło liczy 100 członków. 

 

Artykuły

Przejdź do - VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie
30 września 2019

VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

Organizatorem VI Międzynarodowych Senioralii było Stowarzyszenie MANKO. 19 września 2019r. zjechali się do Krakowa seniorzy z całej Polski, a nawet z innych krajów np. z odległej Odessy.

Czytaj więcej o: VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie
Przejdź do - Wycieczka - MAZURY
30 września 2019

Wycieczka - MAZURY

Na początku września grupa seniorów wybrała się na czterodniową wycieczkę na Mazury. Biuro Turystyczne z które było organizatorem wyjazdu przygotowało urozmaicony i ciekawy program.

Czytaj więcej o: Wycieczka - MAZURY
Przejdź do - Powiatowa SENIORIADA w Niepołomicach
18 czerwca 2019

Powiatowa SENIORIADA w Niepołomicach

15 czerwca 2019r. 20 seniorów z naszej gminy brało udział w pierwszej Spartakiadzie Sportowej pt. "Powiatowa SENIORIADA 2019" w Niepołomicach.

Czytaj więcej o: Powiatowa SENIORIADA w Niepołomicach
Przejdź do - XV Powiatowy Dzień Seniora
17 czerwca 2019

XV Powiatowy Dzień Seniora

12 czerwca 2019r. w piękny, słoneczny dzień grupa seniorów uczestniczyła w XV Powiatowym Dniu Seniora w Więckowicach, który odbył sie na terenie Domu Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej o: XV Powiatowy Dzień Seniora
Przejdź do - Święto Kwitnących Azalii
20 maja 2019

Święto Kwitnących Azalii

W piękny niedzielny dzień 19.05.2019r. seniorzy po raz piąty wyjechali do Pisarzowic na Święto Kwitnących Azalii i rododendronów. Spora grupa wielbicieli i miłośników tych roślin była zachwycona kwitnącymi i pachnącymi azaliami i rododendronami. Wycieczkowicze po zakupie różnych sadzonek kwiatów i krzewów w doskonałych humorach wrócili do domów.

20 maja 2019

Święto Kwitnącej Jabłoni

12.05.2019r. grupa seniorów z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz słuchacze UTW wyjechali do Łącka na Święto Kwitnącej Jabłoni.

Czytaj więcej o: Święto Kwitnącej Jabłoni
7 marca 2019

Dzień Kobiet w KERiI nr 8 oraz UTW w Igołomi-Wawrzeńczycach

3 marca 2019r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach Zarząd KERiI nr8 oraz Uniwesytetu Trzeciego Wieku zorganizował dla swoich członkiń uroczysty Dzień Kobiet. 

Czytaj więcej o: Dzień Kobiet w KERiI nr 8 oraz UTW w Igołomi-Wawrzeńczycach
21 stycznia 2019

Jasełkowo

19 stycznia 2019 Seniorzy z naszego Koła wyjechali do Cieszyna na Jasełka przedstawiane w Teatrze im. Adama Mickiewicza przez aktorów amatorów. Pełny autokar naszych mieszkańców wczesnym rankiem wyruszył kolejny raz na przedstawienie jasełkowe. Wzruszenie nie ominęła nikogo a spektakl pomimo iż oglądany nie po roz pierwszy wzbudzał zachwyt uczestników wycieczki.

Przejdź do - Spotkanie noworoczne
13 stycznia 2019

Spotkanie noworoczne

13 stycznia o godz 17.00 odbyło się spotkanie noworoczne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj więcej o: Spotkanie noworoczne
Przejdź do - Nowe koszulki
15 grudnia 2018

Nowe koszulki

Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Unwersytet Trzeciego Wieku oraz Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 z naszej gminy zakupiło koszulki z logo gminy. Dzięki takim koszulkom będą rozpoznawalni co przyczni się do promocji naszej gminy.

Gratulujemy pomysłu.