Koło emerytów i rencistów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Starzy ludzie poruszają się wolniej,
ale wiedzą lepiej, dokąd
zmierzają. 


Może i wolniej podejmują decyzje,
ale ich decyzje są mądrzejsze. 

Może i wolniej myślą,
ale ich myśli są bardziej 
przenikliwe. 


Może i gorzej widzą,
ale ich wzrok sięga głębiej. 

Może i gorzej słyszą,
ale lepiej wiedzą,
czego w ogóle słuchać. 


Może i gorzej radzą sobie
z nowoczesną technologię,
ale więcej wiedzą 
o tajemnicy życia.

(publikacja Fundacji Pacific Institute Europe)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną i neutralną pod względem politycznym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej.

Misja 
Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Nadrzędnym celem Związku jest poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym i współdziałaniu z organami władzy administracji publicznej, samorządowej jak też organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi. Organizowanie życia kulturalnego, reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji publicznej.

Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Igołomi-Wawrzeńczycach
Przewodniczący: Wacław Flesiński 
Sekretarz: Bożena Barwińska
Skarbnik: Krystyna Zabrzeńska 

Siedziba Zarządu: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach 
Adres: 32-125 Wawrzeńczyce 160 
Telefon: 12 287 - 40 10
e-mail: ckip@poczta.onet.plCele działalności Koła
- zrzeszanie emerytów i rencistów z terenu gminy
- umacnianie więzi emerytów i rencistów
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji
- wyjazdy integracyjne, wycieczki 
- poprawa warunków socjalno-bytowych
- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów administracji samorządowej i państwowej
- uczestniczenie w życiu społecznym 


 

W dniu 3 grudnia 2017r. Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przeprowadziło zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Podczas spotkania przedstawiono roczne sprawozdanie z działalności Koła oraz przeprowadzono wybory do Zarządu KERiI.

Koło Emerytów i Rencistów nr 8 zmieniło swoje władze. Obecny Przewodniczący Pan Wacław Flesiński nie kandydował na kolejną kadencje – został honorowym członkiem. Wójt Gminy Józef Rysak podziękował Przewodniczącemu Wacławowi Flesińskiemu za te prawie 6 lat (od lutego 2012) prowadzenia Koła po reaktywacji.

Obecny Zarząd:

Bożena Barwińska – Przewodnicząca

Ewa Paluch – Z-ca przewodniczącego

Krystyna Zabrzeńska – Skarbnik

Zofia Kawecka-Wilk – Sekretarz

Maria Jachimczyk - Członek

Zarząd przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz. 8.00 - 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. W tym dniu udzielane są informacje oraz można dokonać wpłat składek członkowskich w kwocie 30 zł na rok. Wstępujący nowi członkowie do koła wpłacają dodatkowo 3,00 zł wpisowe i 5,00 zł za książeczkę członkowską. 
Gminne Koło Emerytów i Rencistów zostało reaktywowane 5 lutego 2012 r. W tym dniu odbyło się w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zebranie założycielskie i wybrano Zarząd Koła. 
Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przynależało do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie - Nowa Huta os. Albertyńskie 6. , a od roku 2014 należymy do Okręgu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Proszowicach.
Aktualnie Koło liczy 100 członków. 

 

Artykuły

7 marca 2019

Dzień Kobiet w KERiI nr 8 oraz UTW w Igołomi-Wawrzeńczycach

3 marca 2019r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach Zarząd KERiI nr8 oraz Uniwesytetu Trzeciego Wieku zorganizował dla swoich członkiń uroczysty Dzień Kobiet. 

Czytaj więcej o: Dzień Kobiet w KERiI nr 8 oraz UTW w Igołomi-Wawrzeńczycach
21 stycznia 2019

Jasełkowo

19 stycznia 2019 Seniorzy z naszego Koła wyjechali do Cieszyna na Jasełka przedstawiane w Teatrze im. Adama Mickiewicza przez aktorów amatorów. Pełny autokar naszych mieszkańców wczesnym rankiem wyruszył kolejny raz na przedstawienie jasełkowe. Wzruszenie nie ominęła nikogo a spektakl pomimo iż oglądany nie po roz pierwszy wzbudzał zachwyt uczestników wycieczki.

Przejdź do - Spotkanie noworoczne
13 stycznia 2019

Spotkanie noworoczne

13 stycznia o godz 17.00 odbyło się spotkanie noworoczne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj więcej o: Spotkanie noworoczne
Przejdź do - Nowe koszulki
15 grudnia 2018

Nowe koszulki

Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Unwersytet Trzeciego Wieku oraz Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 z naszej gminy zakupiło koszulki z logo gminy. Dzięki takim koszulkom będą rozpoznawalni co przyczni się do promocji naszej gminy.

Gratulujemy pomysłu.

Przejdź do - Paczki dla potrzebujących seniorów z naszej gminy.
Przejdź do - Gminny Dzień Seniora
30 listopada 2018

Gminny Dzień Seniora

28 listpada 2018r. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce świętowało Gminny Dzień Seniora.

Czytaj więcej o: Gminny Dzień Seniora
Przejdź do - V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
24 września 2018

V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie

Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora  zorganizowało w dniu 21.09.2018 r.  V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie, którą  celebrował ksiądz infułat Dariusz Raś.

Czytaj więcej o: V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
Przejdź do - Cudze chwalicie - swego nie znacie !
12 maja 2018

Cudze chwalicie - swego nie znacie !

W piątek 11.05.2018r. grupa Koło Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w towarzystwie Pani Agnieszki Wawrzeń wybrało się na wycieczkę do niedaleko położonej miejscowości.
Chcąc być bardziej świadomym mieszkańcem małopolskich ziem, grupa postanowiła zacząć od Niepołomic.
Na cel obrany został Zamek w Niepołomicach, Planetarium oraz Izba Regionalna.
W zamku zwiedzający mieli szansę zobaczyć wystawę Sztuki Polskiej przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie w salach niepołomickiego zamku.
Czytaj więcej o: Cudze chwalicie - swego nie znacie !
Przejdź do - Powiatowy Dzień Inwalidy
13 kwietnia 2018

Powiatowy Dzień Inwalidy

11 kwietnia 2018r. członkowie Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 8 z gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na zaproszenie: Starostwa Powiatu Proszowickiego, PCPR-u Proszowice oraz Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Proszowicach uczestniczyli w Powiatowym Dniu Inwalidy na Zielonym Wzgórzu (gmina Koniusza).

Czytaj więcej o: Powiatowy Dzień Inwalidy
Przejdź do - Dzień Kobiet Koła Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5 marca 2018

Dzień Kobiet Koła Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dniu 04.03.2018 r. w budynku Centrum Kultury odbył się Dzień Kobiet Koła Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenia UTW.

Czytaj więcej o: Dzień Kobiet Koła Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.