KGW w gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

           Koło Gospodyń Wiejskich to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich.
Koła gospodyń wiejskich działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie regulaminów. Są one tworzone jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i posiadają swoją reprezentację we wszystkich ich statutowych organach. We wsiach, w których nie działają kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich tworzone są jako samodzielne kółka rolnicze i w takim wypadku mogą posiadać osobowość prawną; istnieje także możliwość powołania koła gospodyń wiejskich w formie stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowego.

            Pierwsze koła gospodyń powstały w Polsce 150 lat temu. Wówczas koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. W ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. 

            Obecnie na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce działalność prowadzi 11 Kół Gospodyń Wiejskich tj. Dobranowice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Rudno Górne (zawiesiło działalność), Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Złotniki, Zofipolu, Żydów, Pobiednik Mały. Najstarszym kołem działającym w gminie jest KGW z Dobranowic, które w 2016 r. świętuje jubileusz 50 lecia pracy. Najmłodszym kołem jest KGW z Pobiednika Małego, które postało w 2015 r.

            Kobiety zrzeszone w tej organizacji chętnie i z pełnym zaangażowaniem promują gminę na różnych imprezach regionalnych min. podczas Dożynek Powiatowych, Dni Powiatu Krakowskiego, na targach cepeliowskich, czy na wystawie AGRO - KRAK. Uczestniczą w kursach, biorą udział w konkursach promujących potrawy regionalne, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Propagują zdrowy styl życia, zapraszają na pokazy i degustacje potraw, prezentując się na wszystkich imprezach kulturalnych na terenie naszej gminy. Są organizatorkami życia kulturalnego w swoich sołectwach, współpracują z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, szkołami i młodzieżą w przygotowaniu lokalnych imprez, pikników czy festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, organizują Dni Seniora, Wigilię dla osób samotnych, dożynki lokalne. Miejscem prezentacji wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich jest coroczne Małopolskie Święto Warzyw organizowane na lotnisku w Pobiedniku Wielkim gdzie kobiety przygotowują promocję i degustację naszych regionalnych potraw w postaci wypieków, sałatek, bigosów, pierogów czy też tradycyjny "kociołek warzywny". Na dożynki parafialne kobiety wyplatają wieńce o różnej symbolice religijnej i współczesnej z zachowaniem tradycji naszego regionu, ponadto podtrzymują tradycję ludową tworząc zespoły śpiewacze i taneczne (krakowiak). Zabiegają o środki finansowe na wyposażenie swoich kuchni znajdujących się w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych czy świetlicach wiejskich, dokonują zakupu regionalnych strojów krakowskich, aby godnie kultywować tradycje małopolskie.

             Od 2007 r. z okazji  Święta Kobiet (8 marca) organizowane jest Gminne Forum Kobiet, które jest okazją do podsumowania i docenienia pracy kobiet zrzeszonych w KGW. Pierwsze Forum zorganizowane zostało w Stręgoborzycach  z inicjatywy Pani Wandy Musiał.  Gospodarzem Forum każdego roku jest inne KGW. Są to cykliczne spotkania pięknej płci aktywnie działających na terenie gminy i poza nią. Oprócz przedstawicielek 11 KGW w Forum biorą udział panie sołtyski, radne, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.  W 2009 r. powołane Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach ma za zadanie koordynowanie i wspomaganie działalności KGW.

Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Igołomia- Wawrzeńczyce:

KGW Dobranowice  -  Przewodnicząca Maria Jagła 
KGW Igołomia - Przewodnicząca Jolanta Włodarczyk
KGW Koźlica - Przewodnicząca Alina Paluch 
KGW Rudno Górne - Edyta Rybak  (zawiesiło działalność)
KGW Stręgoborzyce - Przewodnicząca Eleonora Kusińska 
KGW Tropiszów - Przewodnicząca Lucyna Semper
KGW Wawrzeńczyce - Przewodnicząca Alicja Duda 
KGW Złotniki - Przewodnicząca Małgorzata Mietła 
KGW Żydów - Przewodnicząca Anna Migas 
KGW Odwiśle - Przewodnicząca Sabina Niemiec 
KGW Zofipole - Przewodnicząca Jolanta Chmiela 
KGW Pobiednik Mały & Wielki - Przewodnicząca Anna Dzięga 

 

Powołanie Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich

           27 maja 2015r.w Centrum Kultury i Promocji odbyło się spotkanie delegatek 12 KGW z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce celem powołania Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich. Na początku zebrania prowadząca Joanna Murek przedstawiła porządek obrad, wyznaczyła protokolanta, którym została p. Aneta Dudziak – przedstawicielka KGW Pobiednik Mały. W spotkaniu uczestniczyły następujące panie reprezentujące poszczególne KGW: Zuzanna Stawinoga z KGW Igołomia, Julia Serafin KGW-Pobiednik Mały, Urszula Gas –KGW Tropiszów, Anna Kowalska-KGW Zofipole, Maria Jachimczyk- KGW Złotniki, Danuta Jordan- KGW Odwiśle, Maria Jagła- KGW Dobranowice, Eleonora Kusińska- KGW Stregoborzyce, Zofia Sasnal- KGW Żydów, Alicja Duda- KGW Wawrzeńczyce, Alina Paluch- KGW Koźlica, oraz dyrektor Centrum Kultury i Promocji Joanna Murek. W zebraniu zabrakło przedstawicielki reprezentującej KGW Rudno Górne. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano i zatwierdzono Gminny Zarząd Kół Gospodyń Wiejskich. W skład zarządu weszły następujące panie. Przewodniczącą została p. Eleonora Kusińska, zastępcą przewodniczącej p. Zuzanna Stawinoga, funkcję skarbnika powierzono p. Annie Kowalskiej, sekretarzem została pani Zofia Sasnal. Wszystkie pozostałe panie weszły w skład zarządu, jako członkowie mający głos doradczy we wszystkich kwestiach związanych z działaniem gminnego zarządu. Cel działania, perspektywy na przyszłość, oraz sprawy dotyczące organizacji logistycznej (miejsca siedziby zarządu, terminarza spotkań, Strony www., itp.) zostaną ogłoszone w kolejnym terminie.

 

Skład Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich w Igołomi -Wawrzeńczycach:

Eleonora Kusińska               Przewodnicząca                    (KGW Stręgoborzyce)
Zuzanna Stawinoga            Zastępca Przewodniczącej     (KGW Igołomia)
Anna Kowalska                   Skarbnik                             (KGW Zofipole)
Zofia Sasnal                       Sekretarz                           (KGW Żydów)
Julia Serafin                       Członek                              (KGW Pobiednik Mały)
Urszula Gas                        Członek                              (KGW Tropiszów)
Maria Jachimczyk                Członek                               (KGW Złotniki)
Danuta Jordan                    Członek                               (KGW Odwiśle)
Maria Jagła                         Członek                               (KGW Dobranowice)
Alicja Duda                         Członek                               (KGW Wawrzeńczyce)
Alina Paluch                        Członek                               (KGW Koźlica)

 

 

Artykuły

Przejdź do - Wieczór biesiady
7 października 2019

Wieczór biesiady

W ubiegłą sobotę tj. 05.10.2019r. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy wybrały się na wspólny wieczór biesiady do Zabierzowa Bocheńskiego na Bobrowym Rozlewisku.
Tradycją się stało, że po Małopolskim Święcie Warzyw organizowany jest wyjazd dla wszystkich członkiń KGW. Wyjazd ten jest wyrazem uznania i podziękowaniem dla wszystkich Kół za cały sezon ciężkiej pracy. To właśnie te Panie przygotowują poczęstunki na wszystkie uroczystości gminne, którymi każdy z nas może się delektować.

Czytaj więcej o: Wieczór biesiady
Przejdź do - Nasze stoisko zdobyło I miejsce na Dożynkach Powiatu Krakowskiego w Skale
Przejdź do - Spotkanie KGW z terenu naszej gminy.
3 kwietnia 2019

Spotkanie KGW z terenu naszej gminy.

W dniu 02.04.2019r. w budynku CKiP w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy - a raczej przedstawicieli tych Kół.
 
Czytaj więcej o: Spotkanie KGW z terenu naszej gminy.
18 stycznia 2019

Spotkanie Przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy

W dniu 11 stycznia 2019r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. Spotkanie zorganizowane było dzięki i za udziałem Przewodniczącej Gminnego Zarządu KGW.

Na zebraniu poruszane były najbliższe uroczystości, które mają być zorganizowane przy udziale KGW. Najważniejszym tematem było zbliżające się Święto Pań i związane z tym dniem Forum Kobiet, na którym corocznie rolę gospodarza przyjmuje kolejne KGW - w roku 2019 ta zaszczytna rola przypadła Kole Gospodyń Wiejskich ze Złotnik. Ponieważ władze tego Koła zmieniają się, panie zadeklarowały chęć organizacji uroczystości ale uzależniły swoją decyzję od konsultacji z wszystkimi członkiniami Koła.

Po naradzie KGW Złotniki otrzymaliśmy potwierdzenie chęci organizacji uroczystości.   Odbyło się spotkanie zainteresowanej przewodniczącej KGW z kadrą CKiP, na którym nastąpiła wstępna wymiana informacji na temat tego święta. Na kolejnych spotkaniach, które już niedługo przed nami będą ustalane już istotne detale i atrakcje uroczystości celebrującej kobiety - szczególnie z naszej Gminy.

 

6 września 2018

XI Małopolskie Święto Warzyw

Podczas uroczystości XI MŚW panie z Kół Gospodyń Wiejskich prezentowały swoje przepiękne stroje oraz udekorowane według własnych pomysłów swoje stoiska. Każde Koło chcąc przyłączyć się do Ogólnopolskiej akcji świętowania Odzyskania przez Polskę Niepodległości przyozdobiły swoje namioty akcentami biało-czerwonymi. Na stoiskach można było zobaczyć chorągiewki Flagi Polskiej ale szczególną uwagę przyciągały duże Flagi Polskie przymocowane do każdego ze stoiska.

Dziękujemy wszystkim członkiniom Kół za udział w naszym święcie. To dzięki nim na płytę lotniska w każdą pierwszą niedzielę września ciągną tłumy gości zachwyconych w każdym roku z doznań smakowych jakie zapewniają im wszystkie degustacje udostępnianie przez nasze Koła.

Przejdź do - Przepiśnik już w naszych rękach
7 listopada 2018

Przepiśnik już w naszych rękach

W dniu 07.11.2018r. w Remizie OSP Pobiednik Mały odbyło się spotkanie promocyjne wydawnictwa kulinarnego pt" PRZEPIŚNIK, czyli kuchnia według podkrakowskich Gospodyń Wiejskich"

Czytaj więcej o: Przepiśnik już w naszych rękach
Przejdź do - Spotkanie Wójta Gminy z Kołami Gospodyń Wiejskich
29 października 2018

Spotkanie Wójta Gminy z Kołami Gospodyń Wiejskich

W niedzielę 14.10.2018 r. Wójt Gminy spotkał się z osobami reprezentującymi Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy.

Czytaj więcej o: Spotkanie Wójta Gminy z Kołami Gospodyń Wiejskich
Przejdź do - Wycieczka integracyjna Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy
8 października 2018

Wycieczka integracyjna Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy

W dniu 6 października 2018r. wyruszyliśmy na wyjazd integracyjny z kołami Gospodyń Wiejskich. Pogoda była wymarzona do spacerów i zwiedzania. Słoneczko przyświecało wprawiając nas w dobre nastroje.

Czytaj więcej o: Wycieczka integracyjna Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy
21 maja 2018

Wiosenny Festiwal Kulinarny w Zagórzycach Dworskich.

19 maja 2018r. w Zagórzycach Dworskich już po raz czwarty odbył się Wiosenny Festiwal Kulinarny. 

Czytaj więcej o: Wiosenny Festiwal Kulinarny w Zagórzycach Dworskich.
Przejdź do - Zebranie Kół Gospodyń Wiejskich w CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach
16 kwietnia 2018

Zebranie Kół Gospodyń Wiejskich w CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach

W piątek 13.04.2018r. w budynku Centrum Kultury w Wawrzeńczycach odbyło się spotkanie przedstawicielek KGW z naszej gminy.

Czytaj więcej o: Zebranie Kół Gospodyń Wiejskich w CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach