Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI zostało zarejestrowane w KRS 15 czerwca 2021 roku. Organ sprawujący nadzór: Starosta Krakowski.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu: Sandra Długajczyk

Wiceprezes Zarządu: Bartosz Buczek

Skarbnik: Monika Wilkosz

Sekretarz: Mateusz Samborek

Komisja Rewizyjna: Piotr Opiłka, Izabela Jamborska, Magdalena Drobniak

Adres e-mail: s.kreatywnieaktywni@gmail.com

Social media: https://www.facebook.com/stowarzyszeniekreatywnieaktywni

Cele działalności Stowarzyszenia:

 • inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • diagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania w sferze sportu i rehabilitacji;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
 • wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

Artykuły

Przejdź do - Wigilia 18.12.2022r.
19 grudnia 2022

Wigilia 18.12.2022r.

Święta już za rogiem, Dlatego
w ramach naszego stowarzyszenia postanowiliśmy zorganizować spotkanie wigilijne z wszystkimi członkami oraz zaproszonymi gośćmi.
Swoją obecnością zaszczyciły nas wyjątkowe osoby, którym dziękujemy za obecność
Czytaj więcej o: Wigilia 18.12.2022r.
Przejdź do - Weekend dla rozwoju osobistego w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
31 sierpnia 2022

Weekend dla rozwoju osobistego w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

W dniach 26.08.2022 – 28.08.2022 r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyło się wydarzenie pt. „WEEKEND DLA ROZWOJU OSOBISTEGO”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez

Czytaj więcej o: Weekend dla rozwoju osobistego w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
Przejdź do - Spacer po zdrowie – rekreacyjny spacer z kijkami nordic walking
29 sierpnia 2022

Spacer po zdrowie – rekreacyjny spacer z kijkami nordic walking

Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI serdecznie zaprasza mieszkańców na rekreacyjny spacer z kijkami nordic walking, który odbędzie się 16 września 2022 roku. Start o godzinie 9:30 spod bramy do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Igołomi. Trasa o długości ok. 3,5 km będzie przebiegała malowniczymi lokalnymi drogami. Dla uczestników przewidziane drobne upominki.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, tel.: 12 287 40 03 wew. 203.

Link do wydarzenia na facebook’u: https://www.facebook.com/events/605784140908118/

Więcej informacji: www.kreatywnieaktywni.org lub https://www.facebook.com/stowarzyszeniekreatywnieaktywni.

Przejdź do - Konkurs na logo wydarzenia "Pobiednickie Biegi POMAGAM"
22 kwietnia 2022

Konkurs na logo wydarzenia "Pobiednickie Biegi POMAGAM"

Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI ogłasza konkurs na zaprojektowanie nowego loga dla wydarzenia Pobiednickie Biegi POMAGAM.
Logo powinno zawierać: 
- nazwę wydarzenia,
- motyw biegania. 
Czekają atrakcyjne nagrody! 
Konkurs trwa do 10 maja 2022 roku.
Przejdź do - Ankieta diagnozująca potrzeby mieszkańców.
1 lipca 2021

Ankieta diagnozująca potrzeby mieszkańców.

Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do wzięcia udziału w ANONIMOWEJ ankiecie, której celem jest identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/4gMS13X77qUFeLqu9

Wypełnienie ankiety potrwa nie dłużej niż 5 MINUT, a analiza zebranych wyników pomoże ukierunkować obszar działań z jakim może się zmierzyć nowo powstałe Stowarzyszenie "Kreatywnie Aktywni"

Członkowie Stowarzyszenia z góry DZIĘKUJĄ za poświęcony czas! ❤

Galeria

 • Powiększ zdjęcie