Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Kochamy CKiP

Ferie z CKiP

Święto Narodowe

I miejsce na Dożynkach Powiatu Krakowskiego

Orkiestra Hejnał w Przegini

Dzień dziecka w CKiP dla najmłodszych

Odlotowe wakacje z CKiP 2019 r.

Nasi aktywni seniorzy

Promocja

Wycieczka KGW

Budynek CKiP

Zegar słoneczny

Uruchomienie CKiP

Uruchomienie Centrum Kultury i Promocji

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w gminie funkcjonował gminny dom kultury" zlokalizowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stręgoborzycach. Jednak działalność została zawieszona i przez okres ponad 20 lat, takiej instytucji na terenie gminy nie było. 

Na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2009 r. radni jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach w siedzibą. Instytucja ta przez społeczeństwo od dawna była oczekiwana. Jej siedzibą będzie były Dom Ludowy w Wawrzeńczycach. Natomiast obszarem działania będzie cała gmina, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic działających na terenie poszczególnych miejscowości. Do jej zadań między innymi należeć będzie: 

1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 
2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką, 
3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, kultywowanie tradycji i zwyczajów, 
4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 5. współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej, prowadzenie działań związanych z promocją Gminy, poprzez: 
1. działalność wydawniczą, 
2. popularyzację Gminy i jej walorów w sieci Internetowej, 
3. organizowanie targów, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, 
4. udział w imprezach upowszechniających Gminę i region w Polsce i świecie, 
5. współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie działań promocyjnych. 
Jednostka pod względem organizacyjnym rozwinie swe struktury wówczas gdy budynek zostanie wyremontowany. 
W dniu 31 marca 2009 r. CKiP złożyło wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji". Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i w dniu 2. grudnia 2009 r. podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie inwestycji z PROW. Po przeprowadzonym przetargu w dniu 29.12.2009 r. podpisana została umowa z wykonawcą: Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora z Nowego Targu. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 095 518,30 zł. dofinansowanie ze środków unijnych: 327 130 zł. 

Uroczystość otwarcia Centrum Kultury i Promocji w Igołomi- Wawrzeńczycach 

09. listopada 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Po blisko rocznej modernizacji Domu Ludowego w Wawrzeńczycach przeznaczonego na CKiP marzenia wielu mieszkańców gminy, wójta gminy Józefa Rysaka, radnych ziściły się w stu procentach. 
Na uroczystość otwarcia z zaproszonych gości przybyli: ksiądz Proboszcz Parafii Wawrzeńczyce Feliks Formas, ksiądz wikaryGrzegorz Zastawny, poseł na sejm RP Jacek Krupa, burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierza Wielka Krzysztof Magnes, prezes Organizacji Turystycznej Szlak JagiellońskiJanusz Kopaczek, dr Krzysztof Tunia - kierownik Pracowni Archeologicznej w Igołomi, przedstawiciele Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa z panią Barbarą Kawą, członkowie Rady Gminy, kierownicy referatów Urzędu Gminy, sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcy działający na terenie gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele służb porządkowych, spadkobiercy założycieli Domu Ludowego, rolnicy, pedagodzy, młodzież. Po powitaniu przez Panią Joannę Murek dyrektor CKiP głos zabrał pan wójt gminy Józef Rysak, który skierował słowa przede wszystkim do mieszkańców gminy. Przypomniał wszystkim, że kiedy cztery lata temu została mu powierzona w wyborach funkcja wójta gminy, jednym z priorytetowych zadań jakie przed sobą i Radą Gminy postawił była modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach na Centrum Kultury.
Dotychczasowy "Klub" jak zwykli go nazywać starsi i młodzi mieszkańcy, to obiekt, symbol przemijającego czasu, braku organizacji a co za tym idzie niekoniecznie przykład do naśladowania. Szanowni Państwo - zaznaczył wójt, to wszystko udało się dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu mieszkańców, radnych, zastępcy wójta pana Henryka Jończyka - który od samego początku miał nadzór na etapie projektowania i realizacji zadania oraz przy wielkim zaangażowaniu pani dyrektor Joanny Murek, która zajęła się aranżacją wnętrz, całością prac porządkowych, oraz przygotowaniem uroczystego otwarcia obiektu. 
"Klub" przestaje istnieć - dzisiaj otwieramy Centrum Kultury i Promocji gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, które będzie służyło wszystkim mieszkańcom 15 sołectw gminy zaznaczył pan wójt.
Następnie nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy pani dyrektor przez wójta gminy.

W ramach kapitalnego remontu budynku wykonano:
a) roboty zewnętrzne: wymiana okien i drzwi, instalacji odgromowej, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem tynków
b) roboty wewnętrzne: wymiana drzwi, remont pomieszczeń sanitarnych, ocieplenie wełną mineralną poddasza, wymiana tynków gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszonych, podłóg drewnianych, remont instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego, instalacji co. z kotłownią i piecem grzewczym, remont instalacji wód. kan., wentylacji, malowanie pomieszczeń. 
c) w zakres prac wchodził również remont parkingu, ogrodzenia, odwodnienie budynku, wykonanie placu zabaw, mała architektura wokół obiektu oraz zakup wyposażenia.

Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego spośród 11 złożonych ofert. Została nią Firma Remontowo-Budowlana Mariana Sikory z Nowego Targu.
W tym miejscu nastąpiły serdecznie podziękowania wykonawcy za solidność, precyzję działania, komunikatywność w kwestiach konsultacyjnych z inspektorem budowlanym panem Włodzimierzem Kozerą, panią dyrektor CKiP Joanna Murek, władzami oraz pracownikami urzędu gminy.

Wśród zaproszonych gości był ksiądz dziekan, proboszcz Parafii Wawrzeńczyce Feliks Formas, którego pani dyrektor poprosiła o poświęcenie odnowionego budynku. W dalszej części Joanna Murek nawiązała do tradycji i historii, mówiąc o roli kultury w dawnych czasach. Mówiła do zaproszonych gości: "Wspólnoty wiejskie od dawien dawna żyły z dala od szybko zmieniającej się cywilizacji. W zaciszach zaścianków, przysiółków żyli ludzie, którym drogę życia wytyczała kultura przekazywana przez ich najbliższe otoczenie - autorytety takie, jak dziadkowie i rodzice. Ich mądrość stanowiła zasób tradycji, sprawdzonej wiedzy, obyczajów, wierzeń, sposobów tworzenia, z których czerpały następne pokolenia. Można powiedzieć, że pogląd na świat ludzi wsi ograniczał się do widnokręgu, ale tradycja tłumaczyła wszystkie zjawiska przyrodnicze i duchowe, z jakimi spotykali się ci ludzie, tym samym tworzyła pełny obraz świata. Tradycyjna kultura wsi dawała ludziom to, co w życiu ważne: swojskość, poczucie bezpieczeństwa, oferowała szczęście i optymizm, pozwalała z nadzieją spoglądać w przyszłość. Następnie przytoczyła treść dokumentu - aktu erekcyjnego mówiącego o potrzebie wybudowaniu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach. Dokument ten spisany 7 X 1928r. przepiękną polszczyzną przez ówczesnych mieszkańców, proboszcza i kierownika szkoły (jego oryginał) został przekazany przez panią kierownik Szkoły Podstawowej Beatę Sonik oraz Pana Edwarda Ćwikłę (radnego wsi Wawrzeńczyce) na ręce pani dyrektor CKiP i trafi do Izby Regionalnej.

Z okazji uroczystego otwarcia zaproszeni zostali najlepsi rolnicy gminy, którym zostały wręczone przez posła Jacka Krupę statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielu zaproszonych gości zabrało głos winszując inwestycji, twierdząc, że zmiany w gminie odbijają się szerokim echem w województwie i nie tylko. Następnie wystąpiła młodzieży z Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, która pod kierownictwem Pani Beaty Mess Jordan przygotowała program artystyczny. Należy zaznaczyć, że swą oryginalnością i doborem repertuaru młodzież wywarła niesamowite wrażenie artystyczne, dając dowód na to, że potencjał jaki drzemie w młodych ludziach z naszego terenu jest ogromny i stworzona przestrzeń będzie dawać im pełne spektrum możliwości. Pani dyrektor zaprosiła wszystkich do zapoznania się z możliwościami jakie daje obiekt po modernizacji i na wstępie krótko opisała pomieszczenia zlokalizowane w Centrum Kultury. 

Na zewnątrz dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Pan Wojciech Sikora przedstawiciel wykonawcy, Pan Józef Rysak- Wójt Gminy, Pan Jacek Krupa poseł na Sejm RP oraz pani Joanna Murek - dyrektor CKiP. Następnie wszyscy zainteresowani mogli oglądać pomieszczenia oraz plac zabaw spacerując i wymieniając poglądy na temat oddanej inwestycji.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-06 12:22przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
Odwiedziny:5148

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.