Rozstrzygnięcie Konkursu "Estetyczna zagroda i posesja wiejska"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2018

W dniu 19.06.2018r. Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca Komisji Konkursowej Grażyna Kaczor zastępca kierownika USC, członkowie: Agnieszka Wawrzeń Dyr. Centrum Kultury i Promocji, Monika Kluch pracownik CKiP (przy udziale z głosem doradczym Wioletty Decowskiej przedstawiciela KRUS Proszowice), która została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pana Józefa Rysaka dokonała oceny posesji i zagród zgłoszonych do konkursu przez sołtysów. Zgłoszonych zostało 6 posesji oraz 3 zagrody z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Biorąc pod uwagę wytyczne zamieszczone w regulaminie i stan faktyczny zagród i posesji wytypowano laureatów:W kategorii „zagroda wiejska” zgłoszono 3 uczestników konkursu. W wyniku oględzin zagród Komisja Konkursowa podliczając indywidualne oceny wystawione przez poszczególnych członków Komisji postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce: Anna i Grzegorz Noga z miejscowości Wawrzeńczyce

II miejsce: Barbara i Mariusz Marchewka z miejscowości Wawrzeńczyce

III miejsce: Paulina i Dawid Motylski z miejscowości Odwiśle

W kategorii „posesja wiejska” zgłoszono 6 uczestników konkursu. W wyniku oględzin posesji Komisja Konkursowa podliczając indywidualne oceny wystawione przez poszczególnych członków Komisji postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce: Małgorzata i Andrzej Nowak z miejsowości Wawrzeńczyce

ex aequo I miejsce: Sylwia i Wojciech Słomczewscy z miejscowości Wawrzeńczyce

II miejsce: Izabela i Piotr Korepta z miejscowości Igołomia

III miejsce: Paulina i Szymon Marzec z miejscowości Wawrzeńczyce

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie