Nagroda "Polonia Minor" dla KGW Igołomia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podczas świętowania Jubileuszu 60 - lecia istnienia KGW Igołomia Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak wręczył przewodniczącej Agnieszce Jazgar odznaczenie "Polonia Minor" w uznaniu za rozwijanie przez KGW kultury ludowej w regionie oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców.

Nagrodę „Polonia Minor”, Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznaje od 2011 r. osobom fizycznym, a także osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie