Opłatek dla seniorów w Stręgoborzycach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2016

W sobotę 17.XII.2016r. w dawnej szkole w Stręgoborzycach odbyła się piękna uroczystość .

Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło na spotkanie opłatkowe seniorów ze Stręgoborzyc i Wygnanowa . Przybyli również szanowni goście :  ksiądz infułat Jerzy Bryła , proboszcz parafii Wawrzeńczyce ksiądz  Andrzej Gawroński , wójt gminy pan Józef Rysak i w-ce wójt pan Henryk Jończyk. Obecny był też pan sołtys Adam Zadaj.  Uroczystość rozpoczęła się złożeniem życzeń przez księdza infułata oraz gospodarza gminy . Podczas łamania się opłatkiem wszyscy przekazywali sobie z serc płynące życzenia. Panie z KGW przygotowały prawdziwą ucztę wigilijną, nie zabrakło tradycyjnych potraw i świątecznych wypieków...   W świąteczną atmosferę wprowadziło zebranych wspólne kolędowanie przy akompaniamencie młodego akordeonisty Daniela.  Podczas spotkania można było zwiedzać salę regionalną, historyczną oraz nową wystawę z pamiątkami ze Światowych Dni Młodzieży. Obecni z zainteresowaniem oglądali prezentację wspomnieniową z wystawianego w latach 70 tych w Stręgoborzycach wesela  oraz dożynek.   Ksiądz infułat Jerzy Bryła snuł wspomnienia, bawił nas anegdotami , rozmawiał z mieszkańcami o dawnych czasach. Godziny płynęły w miłej atmosferze. Na koniec przewodnicząca Eleonora Kusińska podziękowała gościom i wszystkim obecnym oraz zaprosiła na kolejne spotkania. Podziękowała koleżankom z Koła za przygotowanie smacznego poczęstunku i pomoc w zorganizowaniu całego spotkania. Sołtys Adam Zadaj częstował gości ufundowanymi przez siebie czekoladami, wszyscy otrzymali też od KGW wraz z życzeniami kalendarz na Nowy Rok. Wspólne zdjęcia upamiętnią tę piękną uroczystość.