Stowarzyszenie "Dobranowice wczoraj - dziś - jutro"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Grupa mieszkańców Dobranowic w czerwcu 2011r. utworzyła i zarejestrowała w KRS Stowarzyszenie pod nazwą "Dobranowice wczoraj-dziś-jutro". 

Członkami stowarzyszenia zostali przedstawiciele KGW oraz OSP Dobranowice, ZMW, nauczyciele SP w Dobranowicach oraz ksiądz proboszcz Bogdan Adamus. Głównymi celami organizacji są: działalność kulturalna, pielęgnowanie miejscowej tradycji, upowszechnianie wiedzy o historii Dobranowic, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, itp.