Rozstrzygnięcie Konkursu na „Najciekawszą przestrzenną kompozycję bukietową z chryzantem”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2021

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu rodzinnego

na „Najciekawszą przestrzenną kompozycję bukietową z chryzantem”

Dnia 09.11.2021r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu w składzie: Monika Kluch, Agnieszka Wawrzeń oraz Magdalena Chmielek dokonała oceny prac (kompozycja bukietowa) zgłoszonych do konkursu przez rodziny z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Komisja konkursowa przyznała I, II, III miejsce.

Do konkursu zgłoszono 4 prace. Biorąc pod uwagę wytyczne zamieszczone w regulaminie, zgodność z tematem, innowacyjność, oryginalność, walory artystyczne oraz estetykę wykonania pracy, wytypowano następujących laureatów:

I miejsce: Gabriela Skalska

II miejsce:  Zuzanna, Kacper, Kinga Kuchmacz

III miejsce: Oliwia i Maciej Tomczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie