II Piknik historyczny "Wielka historia w małej ojczyźnie"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2018

Dnia 16.09.2018r. odbył się w Stręgoborzycach na placu szkolnym II Piknik historyczny "Wielka historia w małej ojczyźnie". 

Inicjatorką przedsięwzięcia była Eleonora Kusińska, organizatorami byli Fundacja MiLA, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach oraz KGW Stręgoborzyce. Partnerami wspierającymi finansowo byli Starosta Krakowski, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak, Fundacja MiLA. Dobrym duchem dla wszystkich działań był pan Jarosław Duda.

Piknik wpisał się w ramy obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w której udział swój mieli również miejscowi bohaterzy. jednym z nich był porucznik Józef Przystaj. Uczestnik walk o wolność w latach 1914-1921, komendant Związku Strzeleckiego. Od 1924r. był nauczycielem w Stręgoborzycach i jednym z inicjatorów budowy szkoły w Stręgoborzycach, która została oddana w 1926r. Dla upamiętnienia osoby Józefa Przystaja została odsłonięta tablica pamiątkowa, której dokonał gospodarz gminy i mieszkanki Stręgoborzyc. Obecność pocztów sztandarowych delegacji ze szkół oraz OSP uświetnił tą podniosłą chwilę. Piknik rozpoczął występ Chóru Perły Miechowa z bogatym repertuarem pieśni patriotycznych. Ciekawy program i ładna pogoda zapewniły dużą frekwncję, zainteresowaniem przybyłych cieszyły się wystawy starych pojazdów, kolekcje broni dawnej oraz dostępne sale wystawowe. Nie zabrakło rekonstrukcji puktu werbunkowego legionistów, szpitaliku polowego, a nad wszystkim czuwały sanitariuszki. Kuchnia polowa częstowała grochówką, a panie z KGW chlebem ze śmietaną lub powidłami. W bogatym programie pikniku było również miejsce na bliższe zapoznanie się z historią: panel historyczny poprowadził pan Jarosław Duda, a panelistami byli panowie Henryk Pomykalski i dr Stanisław Piwowarski, historycy. Bohaterką pikniku została też ponad dwustuletnia lipa, której nadano imię Franciszka na pamiątkę hrabiny Różeckiej, która mieszkała w dworze w Stręgoborzycach w XVIII wieku mieszkała. Stręgoborzyce kryją wiele ciekawych czekających na odkrycie historii. Juz dziś możemy zapowiedzieć, że cykl rozpoczęty w 2014 roku będzie kontynuowany. "Nasza ziemia, ludzie, historia"- poznawajmy ją, to nasza wspólna przeszłość zachowajmy pamięć o niej dla pokoleń.