Zajęcia logopedyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zajęcia  logopedyczne odbywają się w poniedziałki (12.00 -19.00) i wtorki (15.30 -19.00) i trwają 30 minut (zajęcia indywidualne). Terapią logopedyczną objętych jest 20 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Zajęcia prowadzi neurologopeda mgr Emilia Musiał.

Zajęcia obejmują kształtowanie prawidłowej artykulacji oraz jej doskonalenie w przypadku wad wymowy, programowanie języka (mówienie i rozumienie) w przypadku jego braku lub utraty. Terapii poddawane są również zaburzenia dysleksyjne dotyczące dzieci (trudności w czytanu i pisaniu). Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, które mają problem z mówieniem, jedzeniem, które urodziły się z kompklikacjami okołoporodowymi lub zdiagnozowano u nich zaburzenia neurologiczne (zespoły wad genetycznych, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe).

Zapraszamy również osoby dorosłe po przebytym udarze (afazja) lub urazie mózgu.