Wielka historia w małej ojczyźnie ponownie zagościła w Stręgoborzycach - Powstanie Styczniowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2019

Dnia 24.02.br w budynku starej szkoły odbyło się spotkanie pt. Powstanie styczniowe. 

Gospodyni wieczoru Eleonora Kusińska rozpoczęła krótkim zarysem opisującym rolę kobiet w powstaniu, ich bohaterstwo, wielki patriotyzm i ogrom poświęcenia Następnie zaprosiła na film pt. Kucie kos , przybliżający zebranym postać malarza Artura Grotgera oraz temat i rolę powstania styczniowego. Dr. Krzysztof Tunia podczas prezentacji audio i w dalszym wykładzie odniósł się do przebiegu powstania i bitew na terenach Igołomi i okolic. Pan Henryk Pomykalski przedstawił dość szczegółowo wydarzenia powstańcze w okolicach Miechowa, działania bitewne oraz opisał zebranym postaci najważniejszych przywódców powstania styczniowego. Pan Jarosław Duda opowiedział o bitwie pod Czernichowem, przytoczył też legendy związane z dawnymi dworami w Stręgoborzycach a dotyczące omawianego okresu. Licznie przybyli goście z zaciekawieniem słuchali wystąpień panów, których ogromna wiedza budzi podziw i tylko ograniczenia czasowe nie pozwalają w pełni z niej korzystać.

Stara szkoła w Stręgoborzycach i zgromadzone tam zbiory to świadkowie historii i z pewnością spotkamy się na kolejnych wydarzeniach.