Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wizyta studyjna LGD Dolina Stobrawy na terenach naszej Gminy
20 października 2019

Wizyta studyjna LGD Dolina Stobrawy na terenach naszej Gminy

W dniu 20.10.2019r. odbyła się wizyta w Izbie Regionalnej Stowarzyszenia KGW Stręgoborzycach oraz zwiedzanie obiektu Klubu Sportowego „Wiarusy” który otrzymał dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Ogromnie nam miło było gościć Lokalną Grupę Działania „Dolina Stobrawy”.

16 października 2019

Wizyta studyjna LGD Puszcza Kozienicka oraz LGD Dziedzictwo i Rozwój

W dniu 16.10.2019r. mieliśmy przyjemność gościć dwie Lokalne Grupy Działania LGD które były bardzo zainteresowane ważnymi w naszej Gminie obiektami
Niestety czas bardzo nas ograniczał i program zawężony został do Obiektu Sportowego Wiarusy, Izbę Pamięci w Stręgoborzycach oraz Pałacu w Igołomi.

Czytaj więcej o: Wizyta studyjna LGD Puszcza Kozienicka oraz LGD Dziedzictwo i Rozwój
15 października 2019

„RADA NA RADĘ SENIORÓW”

W dniu 15.10.2019r. w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyło się spotkanie inicjatywy senioralnej. Podczas spotkania mogliśmy podziwiać galerię obrazów Pani Ewy Gawlik pt. ”Światłem Malowane”.

Czytaj więcej o: „RADA NA RADĘ SENIORÓW”
1 grudnia 2018

Lepsza swoja kapusta niż cudza gęś tłusta

W dniu 01.12.2018r. w godzinach wieczornych w Stręgoborzycach mieliśmy możliwość spotkać się na niecodziennej uroczystości Kiszenia Kapusty. Uroczystość zorganizowana była przez KGW ze Stręgoborzyc pod przewodnictwem pani Eleonory Kusińskiej, przy współpracy z radą sołecką.

Czytaj więcej o: Lepsza swoja kapusta niż cudza gęś tłusta
10 listopada 2018

Wieczór z historią dla Niepodległej

Dnia 10 XI 2018 roku w budynku starej szkoły w Stręgoborzycach ponownie zabrzmiały pieśni legionowe. Tak witano gości, którzy przyjęli zaproszenie na kolejne spotkanie z historią. Ci, którzy przybyli tu po raz pierwszy z zainteresowaniem oglądali sale wystawowe i zgromadzone tam zbiory i eksponaty.

Czytaj więcej o: Wieczór z historią dla Niepodległej
16 września 2018

II Piknik historyczny "Wielka historia w małej ojczyźnie"

Dnia 16.09.2018r. odbył się w Stręgoborzycach na placu szkolnym II Piknik historyczny "Wielka historia w małej ojczyźnie". 

Inicjatorką przedsięwzięcia była Eleonora Kusińska, organizatorami byli Fundacja MiLA, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach oraz KGW Stręgoborzyce. Partnerami wspierającymi finansowo byli Starosta Krakowski, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak, Fundacja MiLA. Dobrym duchem dla wszystkich działań był pan Jarosław Duda.

Czytaj więcej o: II Piknik historyczny "Wielka historia w małej ojczyźnie"
29 maja 2018

Goście z Mołdawii

29 maja 2018r. naszą gminę odwiedziła delegacja z Mołdawii, składająca się z przedstawicieli samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej o: Goście z Mołdawii
19 kwietnia 2018

Goście z Estonii

W dniach 18-21.04.2018 na terenie naszego LGD gościła grupa przedstawicieli z estońskiej Lokalnej Grupy.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce na czele z Wójtem Gminy Panem Józefem Rysakiem, Dyrektor CKiP Panią Agnieszką Wawrzeń oraz z Panem dr Krzysztofem Tunią - Kierownikiem Pracowni Archeologicznej w Igołomi przyjęła z wielką radością przybyłych gości z Estoni w dniu 19.04.2018 roku, w asyście Wiceprezes Zarządu Korony Północnego Krakowa Pani Barbary Kawy oraz Dyrektora Biura LGD Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa Pani Moniki Kwaczały.

Czytaj więcej o: Goście z Estonii
Przejdź do - Zawiązało się Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach

Zawiązało się Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach

Na początku roku 2007 mieszkańcy Stręgoborzyc stanęli przed nie lada wyzwaniem, jak zagospodarować budynek likwidowanej szkoły podstawowej, zlikwidowanej z powodu małej liczby uczniów.

Czytaj więcej o: Zawiązało się Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach