Związek hodowców gołębi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kronika Oddziału Polskiego Związku Hodowców

Gołębi Pocztowych w Wawrzeńczycach

W latach 1949/50 hodowcy gołębi pocztowych założyli „Koło Gołębi Pocztowych”. Główni założyciele to: F. Caba, H. Rachtan, C. Latała, T. Łuczywo, C. Skalski, F. Zimny, Z. Gołąb,
W. Fularski. Koło liczyło 15 członków, pierwszym przewodniczącym został F. Caba, sekretarzem
H. Rachtan a skarbnikiem F. Zimny.

22 lipca 1950 roku członkowie koła zorganizowali zabawę taneczną z której dochód przeznaczono na zakup zegara do konstantowania gołębi po przylocie z lotu. Siedziba koła znajdowała się u jednego z członków ( F. Caba). Tam też ładowano gołębie na loty. Transport odbywał się koleją po dostarczeniu ich do Krakowa.

W 1956 roku hodowcy zgłosili swoje koło do Okręgu Kraków, gdzie otrzymali nową nazwę Grupa Lotowa PZHGP. Zostały wybrane nowe władze Grupy Lotowej Nr VII. Prezesem został F. Caba, sekretarzem T. Łuczywo, Skarbnikiem F. Zimny.

Po roku 1959 do grupy dołączyli hodowcy z Nowego Brzeska m.in. S. Madej, F. Dziubek,
M. Pokorniak. W roku 1960 w skład zarządu wchodzili: prezes – S. Madej, sekretarz - S. Łuczywo, skarbnik – F. Zimny.

W latach sześćdziesiątych hodowcy z Oddziału Wawrzeńczyce brali udział w lotach organizowanych przez Okręg Kraków m.in. z Londynu, Bukaresztu, Niemiec i Holandii. Transport gołębi na loty odbywał się w dalszym ciągu koleją. Gołębie przyjmowano w siedzibie związku , gdzie je gumowano i sprawdzano numery rodowe. Konstantowanie gołębi odbywało się w dwóch zegarach – jeden w Wawrzeńczycach, drugi w Nowym Brzesku. Hodowcy z Oddziału Wawrzeńczyce wybierani byli także do władz Okręgu Kraków – A. Latała i M. Pokorniak.

W kolejnych latach związek powiększył się o nowych członków. Potrzebny był nowy transport, dlatego zbudowano nową kabinę nakładaną na samochód ciężarowy.

W latach siedemdziesiątych transport odbywał się samochodami ciężarowymi. W skład zespołu lotowego wchodziły wtedy takie Oddziały jak Kraków, Nowa Huta i Proszowice. Skład zarządu w latach siedemdziesiątych to: prezes – A. Latała, sekretarz- M. Pokorniak, skarbnik- A. Fularski.

Lata osiemdziesiąte to kolejny rozwój związku, który liczy już kilkudziesięciu członków, rozprowadza się wśród nich około 3000 obrączek rodowych, dochodzą członkowie z okolic Drwini i Grobli. Zarząd składa się z prezesa – E. Komenda, sekretarza- M. Pokorniak, skarbnika – J. Latała.

W latach dziewięćdziesiątych Oddział wciąż się powiększa, liczy już ponad 60 członków a obrączek rodowych rozprowadzono 5000 szt.

Nowy zarząd to:

prezes – L. Wawrzeń,

sekretarz- M. Pokorniak,

skarbnik- J. Latała.

Rok 1996 to budowa nowej kabiny o pojemności 8000 gołębi, którą wykonał hodowca M. Klasa, nastąpiła też zmiana prezesa, nowym prezes został S. Rusek.

W roku 1999 nastąpił podział oddziału, część hodowców utworzyła Oddział w Nowym Brzesku o numerze 0403. Pozostała część hodowców z Wawrzeńczyc połączyła się z hodowcami z Niepołomic i utworzono Oddział Wawrzeńczyce - Niepołomice o numerze 0204. Prezesem został A. Adamek, sekretarzem – M. Pokorniak, skarbnikiem – J. Latała.

W roku 2000 Oddział organizuje wystawę okręgową i rejonową okręgu Kraków. Po udanej finansowo wystawie Oddział zbudował nowoczesną kabinę z wymiennymi klatkami, spełniającymi normy unijne.

W roku 2004 odbyły się nowe wybory i prezesem zostaje K. Podolecki, sekretarzem- I. Flak, skarbnikiem – J. Latała. Następne lata to stopniowy rozwój Oddziału, przybywają nowi hodowcy z okolic Wieliczki i Kościelnik.

W kolejnych wyborach zarządu, w 2008 roku prezesem zostaje – J. Latała, sekretarzem – I. Flak a skarbnikiem P. Fijał.

Lata 2008 - 2018 to stabilizacja. Oddział liczy około 80 członków a w międzyczasie dochodzi nowa sekcja Wola Zabierzowska. Członkowie Oddziału zdobywają wiele tytułów w zawodach na szczeblu okręgowym. Najlepsi hodowcy w tych zawodach to A. Kalicki, T. Marszałek, E. Dobroć, P. Iwulski, J. Latała, Z. i A. Mączka, M. Łaciak, W. Jasonek, A. i D. Młynarscy.

24 lutego 2019 roku w wyborach prezesem zostaje - Jerzy Latała, sekretarzem - Marek Pabiańczyk, skarbnikiem - Paweł Fijał.

Nowe wybory - nowy zarząd - nowe nadzieje. Opracowano nowe loty dla gołębi starych, których jest 14 i prawie 6400 km do przelecenia oraz gołębie młode, lotów jest 5 i do pokonania 1000 km.

Artykuły

Przejdź do - Zebranie podsumowujące działalność w roku 2022 hodowców Gołebi Pocztowych z Oddziału Wawrxeńczyce-Niepołomice
28 listopada 2022

Zebranie podsumowujące działalność w roku 2022 hodowców Gołebi Pocztowych z Oddziału Wawrxeńczyce-Niepołomice

21 listopada 2022r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach  odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych z Oddziału Wawrzeńczyce-Niepołomice.

Czytaj więcej o: Zebranie podsumowujące działalność w roku 2022 hodowców Gołebi Pocztowych z Oddziału Wawrxeńczyce-Niepołomice
Przejdź do - 100 lat Okręgu Hodowców Gołębi Pocztowych w Krakowie
Przejdź do - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Wawrzeńczyce  Oddziału Gołębi Pocztowych Wawrzeńczyce - Niepołomice
12 stycznia 2019

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Wawrzeńczyce Oddziału Gołębi Pocztowych Wawrzeńczyce - Niepołomice

W dniu 12 stycznia 2019 r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach  hodowcy gołębi pocztowych z Sekcji Wawrzeńczyce  podsumowali swoją działalność i wybrali nowy zarząd na najbliższe cztery lata. 

Czytaj więcej o: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Wawrzeńczyce Oddziału Gołębi Pocztowych Wawrzeńczyce - Niepołomice