Stowarzyszenie "Dobranowice wczoraj - dziś - jutro"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z inicjatywy lokalnej społeczności Dobranowic, mieszkańców zrzeszonych stowarzyszeniach: Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Młodzieży Wiejskiej, nauczycieli szkoły podstawowej a szczególnie proboszcza miejscowej parafii księdza Bogdana Adamusa w dniu 2 czerwca 2011 r. zarejestrowało działalność Stowarzyszenie "Dobranowice wczoraj - dziś - jutro".

Regon: 121544663
NIP: 6821760583
KRS: 0000388040

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Maria Jagła- Przewodnicząca
Paweł Markocki- Wiceprzewodniczący
Marta Łukasik- Skarbnik
Elżbieta Sroga- Sekretarz
Barbara Musiał- Członek
Łukasz Szterleja- Członek

Główne cele działalności stowarzyszenia:

- działalność kulturalna
- pielęgnowanie miejscowej tradycji
- upowszechnianie wiedzy o historii Dobranowic
- działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
- popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informatycznej wśród mieszkańców.

Artykuły

Przejdź do - Remont i przystosowanie pomieszczeń dla urządzenia Izby Regionalnej.....

Remont i przystosowanie pomieszczeń dla urządzenia Izby Regionalnej.....

Oficjalne otwarcie Izby Regionalnej

W dniu 12 czerwca 2016 r. po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Dobranowicach sprawowanej w intencji Koła Gospodyń Wiejskich z okazji 50-lecia działalności dokonano oficjalnego otwarcie Izby Regionalnej. 

Czytaj więcej o: Remont i przystosowanie pomieszczeń dla urządzenia Izby Regionalnej.....
Przejdź do - Izba regionalna w Dobranowicach

Izba regionalna w Dobranowicach

W ramach ogłoszonego naboru w 2014r. przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy złożony został wniosek Stowarzyszenia "Dobranowice wczoraj - dziś - jutro" pt. "Remont-przystosowanie pomieszczeń dla urządzenia Izby Regionalnej w budynku położonym w Dobranowicach". 

Czytaj więcej o: Izba regionalna w Dobranowicach
Przejdź do - "Grabarzówka po remoncie".