Nowy Zarząd KGW Pobiednik Mały & Wielki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2019

10 lutego 2019r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze z 4 letniej działalności KGW Pobiednik Mały & Wielki. Został wybrany nowy zarząd KGW.

Nowy zarząd w składzie:
Prezes -  Anna Dziega
Wice-prezes -  Tomasz Świstak
Sekretarz -  Bożena Migas
Skarbnik -  Bożena Rodak

Członek zarządu Aneta Dudziak
Członek zarządu Julia Serafin
Skład komisji rewizyjnej
Przewodnicząca Dorota Stachaczyk
Członek komisji Marianna Migas
Członek komisji Anna Migdał