XV MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH HERODY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 stycznia 2013r.w przeglądzie grup kolędniczych podtrzymujący tradycyjną formę kolędowania uczestniczyła grupa kolędnicza "Pasterze z Koźlicy" prowadzona pod kierunkiem pana Piotra Palucha.

O godzinie 12.30 wraz z innymi, kultywującymi tą tradycję kolędowania nasi kolędnicy wyruszyli w orszaku na chrzanowski rynek, gdzie ku uciesze zgromadzonych mieszkańców i gości zaproszonych oraz wiernych kibiców wspierających 11 grup kolędniczych stających w szranki konkursowe mogli zaprezentować się w całej gali. Można było znaleźć w grupie przebierańców: herodów, trzech króli, diabłów, aniołów, śmierci, turków, ułanów, grajków, czy groźnych rycerzy. Tradycja kolędowania na wsi Koźlica w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce trwa już od kilkunastu lat. Sama grupa kolędnicza Pasterze z Koźlicy obchodziła uroczystość sześćdziesięciolecia istnienia. W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku czynnie angażują się w tzw ,,chodzenie po kolędzie z dobrą nowiną". Zwyczaje i obrzędy ludowe, wierzenia i gesty magiczne, teksty kolęd i pastorałek i składanych życzeń odchodzą w zapomnienie. W wielu wsiach w Małopolsce są jednak starsi kolędnicy, którzy mogą przekazać swoją wiedzę młodszym. Wśród nich znalazł się Piotr Paluch radny ze wsi Koźlica i inni miłośnicy folkloru ludowego, przekazywaniu tradycji i dbający o obrzędowość. Aby zimowe obrzędy przetrwały w dawnej formie we własnym środowisku, należy dać możliwość autentycznym kolędnikom zaprezentowania się podczas organizowanych nieprzerwanie od lat 70-tych przez ośrodki i domy kultury przeglądach grup kolędniczych, na które co roku zgłasza się duża liczba zespołów. Najciekawsze grupy o zróżnicowanej tematyce kolędy to : Herody, Draby, Szczodroki, Trzej Królowie, Z Konikiem, Z Kozą, Z Turoniem, Z Gwiazdą, Z Dorotą, Z Rajem, Z Szopką, Pasterze - mają możliwość zaprezentowania się przed szeroką publicznością na scenie podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych pod nazwą "HERODY". Wyłonieni przez jury laureaci wśród których znaleźli się Pasterze z Koźlicy uczestniczyć będą w Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej i Przeglądzie" Pastuszkowe kolędowanie" w Podegrodziu. W Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych komisja złożona z etnografów powołana przez MOKSiR, kierując się ustalonymi kryteriami przyznała nagrody dla najciekawszych grup. Były to równorzędne trzy wyróżnienia i możliwość zaprezentowania się na Karnawale Góralskim. Nagrody ufundowane były przez MOKSiR. Kryteria oceny, którymi kierowało się jury to: strój, tradycyjność tekstów, czyli dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycyjność melodii - najstarsze, mało znane kolędy, pastorałki i okolędowania, rekwizyty i maski wykonane wg dawnych wzorów z tradycyjnych materiałów, charakterystyczna prezentacja każdej postaci z grupy kolędniczej w sposobie poruszania się, w śpiewie i mowie Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymują dyplomy za kultywowanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych. Powracając do założeń regulaminowych w przeglądzie mogły brać udział autentyczne grupy chłopców lub mężczyzn, którzy chodzą po domach z kolędą. Grupy biorące udział w przeglądzie przedstawiły znane we własnej wsi od dawien dawna tradycyjne widowiska kolędnicze jak: HERODY, PASTERZE, Z TURONIEM, Z SZOPKĄ - czas występu ograniczał się do 20 min. Dziękujemy jeszcze raz za piękne kolędowanie, sukcesy i życzymy powodzenia grupie kolędniczej z Koźlicy na Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej. W dowód uznania za krzewienie tradycji, pracę i promocję gminy na zewnątrz Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Przewodniczący Rady Gminy i Dyrektor Centrum Kultury i Promocji przyznali grupie kolędniczej nagrodę pieniężną i wręczyli dyplom.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie