Obchody Święta Niepodległości w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2015

"Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla Niej żyć"

                                                                                           Kardynał Stefan Wyszyński

            11 listopada 2015r. obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się podobnie jak w latach ubiegłych w Kościele Parafialnym  pw. Maryi Magdaleny w  w Wawrzeńczycach, mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawił ksiądz Proboszcz Andrzej Gawroński. Homilię dla wiernych wygłosił ks. Wikary Jerzy Rokita. Rozpoczął od słów ,,...11 listopada 1918 roku stanowił powrót Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, był cudem. Przed odrodzoną Polską stanął cel dalekosiężny-państwo wolne z systemem moralnym i społecznym..." W dalszej części padły słowa zapytania - Jak kształtować pokolenie młodych obywateli naszej ojczyzny, jak odbudować ich dumę z bycia Polakiem?..." Msza święta odbyła się z udziałem Pocztów Sztandarowych Gminy, Samorządu Gminy, Instytucji i Organizacji, dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych oraz mieszkańców.  Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Dęta Hejnał pod kierunkiem kapelmistrza Tadeusza Poręby, która tuż po mszy zagrała przepiękny koncert niepodległościowy w Centrum Kultury i Promocji. Kolejnym punktem obchodów był uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz  mieszkańców  gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pod obelisk upamiętniający męczeńską  śmierć mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Towarzyszyła im orkiestra,  która poprowadziła również oprawę muzyczną przy pomniku. Sygnałem do odegrania hymnu państwowego rozpoczęła się dalsze obchody uroczystości. Utwór ,,Cisza" zagrany przez pana kapelmistrza w tym uroczystym dniu nabrał wyjątkowego znaczenia. W tej ,,Ciszy" można było wrócić wspomnieniami do chwil w których jak wspomniał w homilii k. Jerzy Rokita polskość przyciągała, a Naród był dumą, biało-czerwona była dumą, pieśń patriotyczna także była dumą. ,,... A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służ Ojczyźnie..."- takie słowa chcieliśmy skierować do poległych za naszą ojczyznę idąc za Janem Kochanowskim. Przy obelisku głos zabrał Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak oraz pani vice-dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach Beata Sonik- Marchewka. Delegacje kombatantów, Samorządu Gminy, LOK-u, Zarządu Gminnego PSL-u, Centrum Kultury i Promocji, Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach,  Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, złożyły pod Pomnikiem wiązanki kwiatów. Uroczystości następnie przeniosły się do Centrum Kultury i Promocji. Tutaj na wszystkich zgromadzonych czekały: występ Orkiestry Hejnał z wiązanką utworów patriotycznych, montaż słowno-muzyczny ,,Pociąg do wolności"- w wykonaniu dzieci ze świetlicy środowiskowej i kółka gitarowego. Po spektaklu pani dyrektor Joanna Murek zaprosiła do krótkiej prezentacji dla najmłodszych- symbole narodowe. Następnie pan wójt oraz dyrektor CKiP wręczyli najmłodszym obywatelom naszej gminy przedszkolakom nagrody za konkurs ,,Niepodległość w bieli i czerwieni". Całość uroczystości koordynowało Centrum Kultury i Promocji. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim obecnym na uroczystości.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie