Regulamin II Przeglądu Kolęd i Pastorałek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2017

Regulamin

Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 2018

Cele przeglądu

 • Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w okresie Świąt Bożego Narodzenia

 • Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego

 • Pobudzanie zainteresowań ta formą artystyczną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

 • Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji kolędowania

 • Integracja pokoleniowa z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Promocja wykonawców

Organizatorzy

 • Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

 • KGW Tropiszów

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów

  Honorowy patronat:

  Ireneusz Raś – Honorowy obywatel gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, poseł na Sejm RP

  Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Założenia programowo-organizacyjne

 • Przegląd odbędzie się w formie prezentacji i nie będzie miał charakteru konkursowego.

 • W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści, zespoły wokalne, chóry w następujących grupach wiekowych:

- dzieci przedszkolne

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie gimnazjum

- uczniowie szkół średnich

- dorośli

 • Po zakończeniu występów planowany jest poczęstunek.

Zasady regulaminowe

 • Każda uczestnik (soliści, zespół) prezentują kolędy (pastorałki) max 4 min.

 • Kolejność występowania: od najmłodszych

 • W przypadku wykonywania utworu z podkładem muzycznym, należy podać na pen drive obsłudze przed rozpoczęciem Przeglądu

 • Zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub mailowo na Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach 32-125 Wawrzeńczyce 160

  w terminie do 3.01.2018. Tel. 12 2874010; e mail: ckip@poczta.onet.pl

 • Zgłoszenie spisuje na karcie zgłoszeniowej pracownik CKiP

 • Przegląd odbędzie się w dniu 7.01.2018r o godz.16.00 w budynku Centrum Aktywności Wsi Tropiszów

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom.

Informacje dodatkowe

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym 1. Zgoda na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika. Zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie zdjęć  na stronach www., w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt