Konkurs plastyczny „11 listopada wolność w bieli i czerwieni”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centru Kultury i Promocji ogłasza konkurs plastyczny dotyczący Święta Niepodległości.

REGULAMIN

    
   1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Centrum Kultury i Promocji
        w Igołomi-Wawrzeńczycach
 

 
   2. Cel konkursu:       
        * edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych
        * rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
        *
wzmacnianie wiary we własne możliwości

        * rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

 

  3. Zasady i kryteria oceniania:

        * konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu gminy Igołomia- Wawrzeńczyce     
           uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

        * technika plastyczna dowolna - płaska z użyciem barwy białej i czerwonej

        * format maksymalny A3

        * każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko,
           wiek dziecka i grupa przedszkolna oraz telefon kontaktowy

        * prace oceniane będą przez jury (5 osobowe) powołane przez Dyrektora
           Centrum Kultury i Promocji Joannę Murek

        * kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne

        * prace należy dostarczyć do 6.11.2015r. do Centrum Kultury i Promocji w
           Wawrzeńczycach

 

4. Wyniki konkursu:

    Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości
   11 listopada 2015r. o godz.11.00.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 Prace nie spełniające zasad regulaminu, a w szczególności wymiarów oraz terminu zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
    


    

 


    
    
    
       

Galeria

  • Powiększ zdjęcie