Konkurs Wielkanocny na Najładniejszą Kartkę Wielkanocną "Wesołego Alleluja"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN KONKURSU NA  WIELKANOCNĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

„WESOŁEGO ALLELUJA”

 

 

 1. Organizatorem konkursu jestCentrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
 2. Konkurs jest adresowany do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
 3. Termin oddawania prac upływa dnia 14 marca 2016 roku.
 4. Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła ”Wesołego Alleluja”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy w postaci kartki świątecznej.
 5. Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:
 • praca wykonana odręcznie
 • technika pracy: dowolna
 • kształt pracy: dowolny
 • format pracy: max A4
 1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
 •  przedszkolaki
 • uczniowie klas 0-3
 • uczniowie klas 4-6
 • uczniowie klas gimnazjalnych
 1. Każda praca musi być opisana w następujący sposób:
 • imię i nazwisko uczestnika
 • kategoria wiekowa, do której zgłaszana jest praca
 •  telefon kontaktowy
 1. Organizator nie zwraca uczestnikom otrzymanych prac.
 2. Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach

do 14 marca 2016 roku.

10. Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

 • zgodność z tematem
 • technikę wykonania
 • estetykę wykonania
 • pomysłowość i oryginalność formy

11. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną dnia 17 marca 2016 roku przez Komisję konkursową, powołaną przez Organizatora.

12. Lista zwycięzców oraz ich prace opublikowane zostaną na stronie Centrum Kultury i Promocji - www.igwa.pl  w zakładce JEDNOSTKI.

13. Laureaci zostaną  powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.

 

14. Nagrody zostaną wręczone 20 marca 2016r. godz. 15.00 podczas Kiermaszu Wielkanocnego organizowanego przez Centrum Kultury i Promocji.