IGWA wydanie II/2020 Pani Marzena Sibiga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2020

Marzena Sibiga mieszka w Śmiłowicach w powiecie proszowickim. Jest mężatką, ma dwóch synów. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Proszowicach, potem filologię polską na Uniwersytecie  Jagiellońskim, a następnie również na tejże uczelni studia podyplomowe o specjalizacji ,,Nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole”. Kierunkowe wykształcenie pozwoliło jej rozpocząć pracę nauczycielki. Najpierw była to Szkoła Podstawowa w Bobinie, później w Jaksicach, natomiast od 1996roku pracuje w szkole w Igołomi.

 Kiedy zaczęła Pani pisać i który wiersz sprawił, że odkryła Pani swój talent i świadomość, że wiersze, które Pani tworzy powinny „ujrzeć światło dzienne”?

Pisać zaczęłam już w szkole średniej. Jednak tamte młodzieńcze wiersze trafiały tylko do szuflady, a później  do kosza, nigdy więc nie ujrzały światła dziennego. Ponownie do redagowania liryków wróciłam dopiero sześć lat temu. Jako kobieta w pełni dojrzała zastanawiałam się coraz więcej nad życiem, które tak szybko upływa, ma swój początek oraz koniec. Wówczas znowu zaczęłam tworzyć. Gdy napisałam sto wierszy, po głębokich przemyśleniach uznałam w końcu, że powinnam je wydać. Uświadomiłam sobie, iż muszę coś po sobie zostawić, jakieś przesłanie, pokazać to, co w życiu istotne. Powoli pisanie wierszy stało się dla mnie normalnością. I w zasadzie to nie jeden wiersz, lecz sto liryków wpłynęło na moją decyzję wydania tomiku ,,Z sensem przez życie”. Wśród nich jest wiele ważnych dla mnie utworów, ale wyjątkowo bliski mojemu sercu nosi tytuł ,,Przemijanie”, gdyż powstał jako pierwszy i zapoczątkował moje rozważania nad sensem życia…

Zastanawia nas, czy liczyła Pani ilość napisanych przez Panią wierszy? Ile tomików zostało wydanych?

Napisałam już ponad czterysta wierszy, czyli cztery tomiki, lecz z powodów finansowych wydałam dopiero jeden tomik. W cyklicznym publikowaniu  wierszy przeszkodziło mi inwestowanie we własne zdrowie, które wymagało pomocy lekarskiej, a teraz z kolei pandemia.

Z czego czerpie Pani inspiracje? Czy jest to przyroda, przemijający czas, uczucia czy może zupełnie inny kierunek?

Inspiracje do pisania czerpię z głębokich przemyśleń filozoficznych, również z fascynacji pięknem świata i otaczającej mnie przyrody. Duży wpływ na moją twórczość mają też emocje,  wrażliwość, a także Bóg. W pełni doceniam Jego wielkość i miłość do ludzi, dlatego właśnie jeden z rozdziałów w moim tomiku poświęciłam Panu Bogu.

Czy spotkała się Pani z jakąś krytyką bliskich osób, lub znajomych odnośnie pisania czy też upubliczniania Pani dzieł?

Nie spotkałam się dotąd z krytyką rodziny lub znajomych odnośnie pisania bądź upubliczniania moich wierszy. Najbliżsi raczej starają się mnie wspierać i utwierdzać w przekonaniu, aby dalej tworzyć. Również serdeczna przyjaciółka, która jako pierwsza czyta moje wiersze, zawsze zachęca mnie do ich wydawania.

 

Czy zauważyła Pani może talenty wśród dzieci i młodzieży z naszej Gminy, którą Pani uczy? Może już ma Pani jakieś perełki?

Tomik poezji ,,Z sensem przez życie” wydałam, gdy jeszcze pracowałam w gimnazjum. Wówczas wśród młodzieży gimnazjalnej nie zauważyłam większego zainteresowania poezją. Powodem, według mnie, są trudności w odbiorze utworów poetyckich i brak mody na tego typu twórczość. Muszę przyznać również, że wśród dzieci ,które obecnie uczę, też nie dostrzegłam takiej pasji. Jednak jest dużo osób przepięknie recytujących i redagujących piękne prace pisemne, dlatego mam nadzieję, iż ktoś z tej utalentowanej grupy humanistów kiedyś zacznie pisać.  Są to uczniowie uczęszczający dopiero do  klas piątych i szóstych, więc na ujawnienie swoich talentów i podejmowanie  ważnych życiowych decyzji mają jeszcze czas.

Czy myślała Pani może o jakiś dodatkowych zajęciach dla dzieci w szkole, taki klub dyskusyjny dla osób zainteresowanych, których mogłaby Pani prowadzić literacko, przekazywać Pani wiedzę i doświadczenie?

Bardzo chętnie założę poetycki klub dyskusyjny i będę prowadzić dodatkowe zajęcia, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie, jeżeli wśród moich uczniów znajdą się osoby zainteresowane taką tematyką.

Jakie jest Pani marzenie związane z pisaniem?

Moim marzeniem związanym z pisaniem jest wydanie pięciu tomików poezji ,,Z sensem przez życie”, a potem przejście  w kierunku prozy.

Kiedy możemy zacząć planować II Wieczór z Poezją w naszym Centrum Kultury ?

Korzystając z okazji ,chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania I Wieczoru z Poezją w Centrum Kultury w Wawrzeńczycach. Drugi tomik poezji „Z sensem przez życie” miałam wydać w czerwcu bieżącego roku, wówczas II Wieczór z Poezją można by było zaplanować na sierpień, ale przeszkodziła mi w tym zamierzeniu epidemia koronawirusa. W związku z tym trudno mi się teraz konkretnie określić czasowo, jednak mam nadzieję, że w końcu pandemia ustąpi i wieczorek uda się zorganizować późną jesienią.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Marzena Sibiga

    Marzena Sibiga