VI Konkurs Wianków na Oktawę Bozego Ciała

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2021

Zapraszamy mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do udziału w Konkursie na Wianki na Oktawę Bozego Ciała

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY:

- Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne Kuźnia.

CELE KONKURSU:

- Wzmocnienie ludowej tradycji święcenia ziół w postaci wianków w Oktawę Bożego Ciała.

- Przypomnienie i powrót do charakterystycznego sposobu łączenia wianków niesionych do poświęcenia.

- Współpraca i integracja międzypokoleniowa.

UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA:

- W konkursie mogą  brać udział mieszkańcy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Uczestnicy startują w jednej kategorii.

- Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny przynieść swoje wianki 10 czerwca 2021 r. o godzinie 19.00 do Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

- Dodatkowo zachęcamy do załączenia informacji o tym w jak w Waszych parafiach święciło się wianki i do czego były wykorzystywane. Warto poprosić o pomoc babcię,  prababcię – one wiedzą! Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji zdobytych w książkach lub Internecie!

ZASADY OCENY I NAGRODY:

- Wianki oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów.

- Ocenie podlegać będą wianki wykonane zgodnie z miejscową tradycją.

- Niedozwolone jest wykorzystywanie sztucznych kwiatów i ozdób.

- Komisja wyłoni laureatów oraz przyzna nagrody rzeczowe.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie