Wieczór z historią dla Niepodległej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2018

Dnia 10 XI 2018 roku w budynku starej szkoły w Stręgoborzycach ponownie zabrzmiały pieśni legionowe. Tak witano gości, którzy przyjęli zaproszenie na kolejne spotkanie z historią. Ci, którzy przybyli tu po raz pierwszy z zainteresowaniem oglądali sale wystawowe i zgromadzone tam zbiory i eksponaty.

O godzinie 17-tej przy pełnej sali rozpoczęła się wieczornica historyczna przygotowana w celu uczczenia 100 lecia odzyskania Niepodległości.

          Program wieczoru był kontynuacją rozpoczętego we wrześniu cyklu „Wielka historia w małej ojczyźnie”.  Tak duże zainteresowanie historią jest zasługą  znawców tematyki , którzy i tym razem przygotowali bardzo interesujące zagadnienia.  Pan dr Krzysztof Tunia  opowiadał o przebiegu bitwy krakowskiej , która rozegrała się w listopadzie i grudniu 1914 roku na terenach między innymi naszej gminy.  Ciekawie przedstawiał historie mogił żołnierzy poległych w  I wojnie , które przez lata nie miały właściwych oznaczeń i często były zaniedbane.  Należy się poległym nasza pamięć i dobrze, że teraz naprawiamy stare błędy.

Pan Henryk Pomykalski  bardzo ciekawie mówił o rodzącym się po I wojnie szkolnictwie na terenie byłego powiatu miechowskiego, do którego należała wtedy

min. nasza gmina.  Zwrócił uwagę na współzależność Poborowic i Dobranowic , historię dworu i kościoła . Przybliżył nam życiorys Ferdynanda Kurasia, wybitnego poety ludowego, którego talent był wysoko oceniany przez współczesnych mu znawców literatury i pisarzy min. Stefana Żeromskiego.   Inna warta poznania postać wywodząca się również z okolic Dobranowic to Władysława Srzednica , której przodkowie mają grobowiec w Dobranowicach.  W okresie legionów działała w wywiadzie na terenie Niemiec i Austrii . Za działalność została skazana przez Niemców na ścięcie, którego cudem uniknęła, niestety po wojnie żyła w biedzie i zapomnieniu. Podobnych bardzo ciekawych historii pan Pomykalski  zna bardzo wiele i tylko ramy czasowe spotkania ograniczają opowiadania.

Pan Jarosław Duda  ze swoich  szerokich zainteresowań na ten wieczór wybrał temat dworu w Stręgoborzycach , jego mieszkańców i właścicieli  oraz działań wojennych i zaginionych mogił w najbliższych nam okolicach.  Wystąpienia wszystkich panów bardzo zainteresowały obecnych, którzy nagrodzili ich gromkimi brawami.    Przy poczęstunku przygotowanym przez panie z KGW długo jeszcze dyskutowano.

Zebrani prosili o kolejne spotkanie , więc umówiono się już na styczeń przyszłego roku  aby poznać historie powstania styczniowego na naszych ziemiach.  

 

Cieszy  fakt , że w miejscu szczególnym jakim jest budynek dawnej szkoły odbywają się  takie bliskie spotkania z historią. Nieoceniony jest  w nich udział naszych historyków pana dr Tuni , pana H. Pomykalskiego i pana Jarosława Dudy.  Ich bogata wiedza i ciekawy sposób narracji zaciekawiają słuchaczy , którzy chcą kolejnych spotkań.  Będziemy je organizować zgodnie z myślą, że patriotyzm okazujemy przez zachowanie tradycji, obyczajów, poprzez znajomość historii i geografii a także poprzez przekazywanie innym wiedzy o swoim kraju.

Zapraszamy więc zainteresowanych na kolejne spotkania z historią do Stręgoborzyc - Eleonora Kusińska