Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Orkiestra dęta "Hejnał" to zespół ludzi, których łączy pasja do muzyki oraz pozytywna energia płynąca z dźwięków instrumentów dętych. 

Osoby funkcyjne orkiestry: 
Prezes: Ryszard Motylski 
zam. Odwiśle, telefon 608-240-588

Kapelmistrz: Patryk Mietła
Opiekunem orkiestry z ramienia gminy jest Pani Agnieszka Wawrzeń - dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
Zarząd, kapelmistrz i dyrektor Centrum Kultury i Promocji zapraszają wszystkich chętnych, entuzjastów do wspólnej nauki i muzykowania w naszej orkiestrze "Hejnał". 

Historia
Orkiestra dęta "HEJNAŁ" w Igołomi powstała w 1929r. Założycielami orkiestry był kapelmistrz Jan Mroczek oraz proboszcz parafii NMP w Igołomi ksiądz Wincenty Piątkiewicz. Od 1936r. do 1994 orkiestrę prowadził Jan Głowa jako instruktor kategorii II ze specjalnością orkiestra dęta. Od 1994 r. do 2002 r. orkiestrą kierował Ryszard Motylski jako prezes, uzupełniał i naprawiał instrumenty oraz przygotowywał orkiestrę do występów. W 2002 r. gmina Urząd Gminy zatrudnił kapelmistrza Pana mgr Tadeusza Porębę, który dyrygował orkiestrą do końca 2018r.

Bieżąca działalność 
Od chwili powstania po dziś dzień Orkiestra regularnie i wielokrotnie występuje na uroczystościach gminnych, kościelnych, strażackich i okazjonalnych. Posiada bogaty repertuar utworów: patriotycznych, religijnych, marszowych, rozrywkowych i regionalnych. W ostatnich latach Orkiestra prezentowała się: 
- w roku 2004 i 2005 na I i II Dniach Powiatu Krakowskiego na Placu Aksentowicza w Krakowie
- w latach 2004 - 2006 na Dożynkach Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w Dobranowicach, Igołomi i Wawrzeńczycach, 
- w latach 2007 - 2013 koncertowała na Małopolskim Święcie Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
- każdego roku uczestniczy w święcie strażaków dniu święta ich patrona św. Floriana prowadząc brać strażacką na uroczystą mszę i koncertując z tej okazji
- 2007 r. koncert orkiestry w pałacu w Igołomi z okazji obchodów IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
- w 2007r. udział w inauguracji Małopolskiego Roku Szkolnego 2007/2008 połączonej otwarciem sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
- 2010 r. - prezentacja na Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 wraz z uroczystym oddaniem do użytkowania sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi 
- od 2010 r. orkiestra koncertuje na corocznym "Pikniku Integracyjnym" w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym 
- 2013 r. udział w uroczystym oddaniu do użytkowania budynku Centrum Aktywności Społecznej (Dom Strażaka) w Tropiszowie

Orkiestra czynnie uczestniczy i uświetnia uroczystości kościelne: procesja Bożego Ciała, Pasterka, Rezurekcja, odpust parafialny.

Próby orkiestry 
Zajęcia, ćwiczenia, próby pod kierunkiem kapelmistrza Tadeusza Poręby odbywają się w każdą niedzielę od godziny 11.00. Miejscem spotkań jest "salka orkiestry" w centrum Igołomi (przy sklepie "Dana"). 
Prowadzony jest ciągły nabór chętnych do orkiestry. Orkiestra zaprasza osoby młode, dorosłe, zarówno kobiety i mężczyzn. Chętnie do zespołu zapraszamy młodzież szkolną. Członkowie orkiestry mają zapewniają instrumenty, stroje i miłą atmosferę a w przyszłości dużo wrażeń ze wspólnych występów. 
Orkiestra daje możliwości uczestniczenia w życiu artystycznym lokalnej społeczności, daje możliwość prezentowania umiejętności na forum gminy. 
Udział w próbach i koncertach pozwala na doskonalenie umiejętności muzycznych i realizowania swoich zainteresowań. 

Skład orkiestry dętej "Hejnał"
Orkiestra liczy od 20 do 25 członków. Jest skład jest zmienny z przyczyn osobistych i rodzinnych. 
Do końca roku 2018 Kapelmistrz Tadeusz Poręba - każdy rodzaj instrumentu.
1. Ryszard Motylski - tenor
2. Paluch Piotr - klarnet
3. Józef Nowak - saksofon
4. Daniel Paluch - klarnet
5. Anna Czarek - werbel
6. Piotr Caba - alt
7. Sławomir Dziza -alt
8. Sylwia Marszałek - alt
9. Daniel Kubler - trąbka
10. Stanisław Wilk - trąbka
11. Krzysztof Wójcik - trąbka
12. Andrzej Jazgar - trąbka
13. Mateusz Kubler - trąbka
14. Kazimierz Gas - tenor
15. Dariusz Kwiatek - tenor
16. Jacek Paluch - tenor
17. Jacek Wilk - bas F
18. Józef Adamczyk - bas B
19. Judyta Paluch - werbel
20. Zbigniew Łoboda - bęben
21. Łukasz Nowak - klarnet

Od stycznia 2019 r. kapelmistrzem Orkiestry został Pan Patryk Mietła.

NASZA GMINNA ORKIESTRA JEST JUŻ STOWARZYSZENIEM

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 05.11.2020r.

Data dokonania wpisu do rejestru: 12.11.2020r.

Nazwa: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi

Siedziba: Igołomia 257a

adres poczty elektronicznej: orkiestra.igolomia@gmail.com

Statut z dnia: 29 WRZEŚNIA 2020r.

Organ sprawujący nadzór: Starosta Powiatu Krakowskiego

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu (sposób reprezentacji): ZARZĄD (dwóch członków działających łącznie)

ZARZĄD TWORZĄ:

PREZES - Pan Daniel Kübler

SEKRETARZ - Pan Wiktor Kućka

SKARBNIK - Pani Monika Maro

KOMISJĘ REWIZYJNĄ TWORZĄ: Pan Dariusz Kwiatek, Pan Józef Adamczyk, Pan Ryszard Motylski, Pan Piotr Paluch

CEL STOWARZYSZENIA: Wzbudzanie zainteresowań artystycznych, muzycznych i folklorystycznych, popularyzacja muzyki w środowisku wiejskim oraz tworzenie dostępu do wszystkich wartości dóbr kultury współczesnej.