Koło emerytów i rencistów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Starzy ludzie poruszają się wolniej,
ale wiedzą lepiej, dokąd
zmierzają. 


Może i wolniej podejmują decyzje,
ale ich decyzje są mądrzejsze. 

Może i wolniej myślą,
ale ich myśli są bardziej 
przenikliwe. 


Może i gorzej widzą,
ale ich wzrok sięga głębiej. 

Może i gorzej słyszą,
ale lepiej wiedzą,
czego w ogóle słuchać. 


Może i gorzej radzą sobie
z nowoczesną technologię,
ale więcej wiedzą 
o tajemnicy życia.

(publikacja Fundacji Pacific Institute Europe)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną i neutralną pod względem politycznym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej.

Misja 
Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Nadrzędnym celem Związku jest poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym i współdziałaniu z organami władzy administracji publicznej, samorządowej jak też organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi. Organizowanie życia kulturalnego, reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji publicznej.

Zarząd Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Igołomi-Wawrzeńczycach
Przewodniczący: Wacław Flesiński 
Sekretarz: Bożena Barwińska
Skarbnik: Krystyna Zabrzeńska 

Siedziba Zarządu: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach 
Adres: 32-125 Wawrzeńczyce 160 
Telefon: 12 287 - 40 10
e-mail: ckip@poczta.onet.plCele działalności Koła
- zrzeszanie emerytów i rencistów z terenu gminy
- umacnianie więzi emerytów i rencistów
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji
- wyjazdy integracyjne, wycieczki 
- poprawa warunków socjalno-bytowych
- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów administracji samorządowej i państwowej
- uczestniczenie w życiu społecznym 


 

W dniu 3 grudnia 2017r. Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przeprowadziło zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Podczas spotkania przedstawiono roczne sprawozdanie z działalności Koła oraz przeprowadzono wybory do Zarządu KERiI.

Koło Emerytów i Rencistów nr 8 zmieniło swoje władze. Obecny Przewodniczący Pan Wacław Flesiński nie kandydował na kolejną kadencje – został honorowym członkiem. Wójt Gminy Józef Rysak podziękował Przewodniczącemu Wacławowi Flesińskiemu za te prawie 6 lat (od lutego 2012) prowadzenia Koła po reaktywacji.

Obecny Zarząd:

Bożena Barwińska – Przewodnicząca

Ewa Paluch – Z-ca przewodniczącego

Krystyna Zabrzeńska – Skarbnik

Zofia Kawecka-Wilk – Sekretarz

Maria Jachimczyk - Członek

Zarząd przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz. 8.00 - 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. W tym dniu udzielane są informacje oraz można dokonać wpłat składek członkowskich w kwocie 30 zł na rok. Wstępujący nowi członkowie do koła wpłacają dodatkowo 3,00 zł wpisowe i 5,00 zł za książeczkę członkowską. 
Gminne Koło Emerytów i Rencistów zostało reaktywowane 5 lutego 2012 r. W tym dniu odbyło się w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zebranie założycielskie i wybrano Zarząd Koła. 
Koło Emerytów i Rencistów nr 8 przynależało do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie - Nowa Huta os. Albertyńskie 6. , a od roku 2014 należymy do Okręgu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Proszowicach.
Aktualnie Koło liczy 100 członków. 

 

Artykuły

Przejdź do - Wycieczka do Oświęcimia
Przejdź do - „Dzień kobiet, Dzień Kobiet – niech każdy się dowie …..”
2 marca 2020

„Dzień kobiet, Dzień Kobiet – niech każdy się dowie …..”

              W dniu 1 marca 2020 roku odbyła się uroczystość na cześć kobiet zorganizowana przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8.
O godzinie 16:00 oficjalne rozpoczęcie zainicjowała Pani Bożena Barwińska witając przybyłe Panie. Następnie głos otrzymali Panowie, którzy złożyli wszystkim kobietom wspaniałe życzenia i wręczyli kolorowe kwiatki każdej damie. Pani Bożenka Barwińska oddała również głos Wójtowi Gminy Panu Józefowi Rysakowi, który nigdy nie zapomina o tej uroczystości. On również skierował bardzo miłe słowa i życzenia do obecnych Pań. Na ręce Przewodniczącej został złożony piękny bukiet kwiatów oraz symboliczny prezent.

Czytaj więcej o: „Dzień kobiet, Dzień Kobiet – niech każdy się dowie …..”
Przejdź do - Jubileusz 25-lecia koła Emerytów i Rencistów w Koniuszy.
Przejdź do - Senior z KOLĘDĄ
8 stycznia 2020

Senior z KOLĘDĄ

W przeddzień święta Trzech Króli w niedzielne popołudnie zebrali się Seniorzy z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, aby wspólnie kolędować. Ponieważ grupa była dość liczna to śpiewanie było donośnie słychać. Wszyscy chętnie włączyli się do śpiewania przy akompaniamencie młodego akordeonisty.

Czytaj więcej o: Senior z KOLĘDĄ
Przejdź do - SENIORZY poznają swoją ojczyznę
27 grudnia 2019

SENIORZY poznają swoją ojczyznę

W połowie grudnia 2019r. nasi emeryci oraz słuchacze UTW odbyli wycieczkę na Podkarpacie, aby zwiedzić nowe ciekawe miejsca w naszym pięknym kraju. A było co oglądać i podziwiać.

Czytaj więcej o: SENIORZY poznają swoją ojczyznę
Przejdź do - VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie
30 września 2019

VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

Organizatorem VI Międzynarodowych Senioralii było Stowarzyszenie MANKO. 19 września 2019r. zjechali się do Krakowa seniorzy z całej Polski, a nawet z innych krajów np. z odległej Odessy.

Czytaj więcej o: VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie
Przejdź do - Wycieczka - MAZURY
30 września 2019

Wycieczka - MAZURY

Na początku września grupa seniorów wybrała się na czterodniową wycieczkę na Mazury. Biuro Turystyczne z które było organizatorem wyjazdu przygotowało urozmaicony i ciekawy program.

Czytaj więcej o: Wycieczka - MAZURY
Przejdź do - Powiatowa SENIORIADA w Niepołomicach
18 czerwca 2019

Powiatowa SENIORIADA w Niepołomicach

15 czerwca 2019r. 20 seniorów z naszej gminy brało udział w pierwszej Spartakiadzie Sportowej pt. "Powiatowa SENIORIADA 2019" w Niepołomicach.

Czytaj więcej o: Powiatowa SENIORIADA w Niepołomicach
Przejdź do - XV Powiatowy Dzień Seniora
17 czerwca 2019

XV Powiatowy Dzień Seniora

12 czerwca 2019r. w piękny, słoneczny dzień grupa seniorów uczestniczyła w XV Powiatowym Dniu Seniora w Więckowicach, który odbył sie na terenie Domu Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej o: XV Powiatowy Dzień Seniora