Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Wywiady

Artykuły

Przejdź do - IGWA wydanie IV/ 2022r. Pani Daria Latała
1 marca 2023

IGWA wydanie IV/ 2022r. Pani Daria Latała

Daria Latała – kim jest ta młoda, energiczna osoba? Poznajmy ją bliżej.

Nazywam się Daria Latała. Ze wsią jestem związana od zawsze. Tutaj w Wawrzeńczycach dorastałam, tutaj żyję, mieszkam i pracuję. Jestem rolniczką. Mam własną ziemię i prowadzę gospodarstwo. Moja ścieżka edukacyjna odbiegała jednak od tego, w jakim kształcie obecnie funkcjonuję. Studiowałam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale z czasem naturalnie wróciłam do uprawy ziemi, czując, że droga i kierunek, które obrałam nie do końca mnie satysfakcjonują. Zatęskniłam za naturą, za prawdziwym, uczciwym jedzeniem, za rzemieślnictwem. Papiery i sztywne kołnierze koszuli coraz bardziej mnie odpychały, więc wróciłam do uprawy ziemi w gospodarstwie, najpierw wspólnie prowadzonym przez moich rodziców, a teraz już osobno przeze mnie, przez brata i przez mamę.

Czytaj więcej o: IGWA wydanie IV/ 2022r. Pani Daria Latała
Przejdź do - IGWA wydanie III/ 2022r. Ks. Infułat Jerzy Bryła
1 marca 2023

IGWA wydanie III/ 2022r. Ks. Infułat Jerzy Bryła

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie,

Urodziłem się w 1928 roku w Nowym Brzesku, a lwią część dzieciństwa spędziłem w pobliskich Stręgoborzycach. Moi rodzice byli nauczycielami w miejscowej szkole. Po maturze wstąpiłem do krakowskiego seminarium duchownego i w 1952 roku otrzymałem święcenia kapłańskie. Moją pierwszą parafią była Rajcza, potem pracowałem w Bielsku-Białej, a od 1958 roku w Krakowie – najpierw w kolegiacie św. Floriana, potem w krakowskiej kurii, a od 1975 roku w parafii Prepozytury Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu. Od 2005 roku przebywam na emeryturze.

Czytaj więcej o: IGWA wydanie III/ 2022r. Ks. Infułat Jerzy Bryła
Przejdź do - IGWA wydanie II/ 2022r. Pan Paweł Żabicki
1 marca 2023

IGWA wydanie II/ 2022r. Pan Paweł Żabicki

Paweł Żabicki urodził się 20.02.1984 w Krakowie. Od dziecka uwielbiał grać w piłkę. Niestety w wieku 20 lat przygodę z piłką przerwała kontuzja kolana, ale nie mógł żyć bez piłki więc zaczął się angażować w różne role. Najpierw swoich sił spróbował jako sędzia piłkarski w Krakowskim Związku Piłki Nożnej, ale po roku sędziowania uznał, że to nie dla niego. Następnie zaczął organizować zajęcia dla drużyny juniorów jako kierownik drużyny, a następnie ukończył kurs Instruktora piłki nożnej, a później kurs Trenera UEFA B dzięki czemu z powodzeniem prowadził drużyny młodzieżowe Wiarusów trzy krotnie wygrywając ligę juniorską.

W miedzy czasie po ukończeniu Technikum Elektrycznego w ZSE nr 2 w Krakowie podjął studia na Politechnice Krakowskiej na kierunku informatyka uzyskując tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia  w 2014 roku podjął kolejne studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku zarządzenie, które ukończył z tytułem magistra.

W 2012 roku w wieku 26 lat wybrano go do pełnienia funkcji Prezesa Klubu Sportowego Wiarusy Igołomia. Od tego momentu większość swojego wolnego czasu poświęca na działalność w klubie planując i wdrażając kolejne inicjatywy, których celem jest sprawienie by miejscowa młodzież i dorośli mieli jak najlepsze warunki do uprawiania sportu.

Czytaj więcej o: IGWA wydanie II/ 2022r. Pan Paweł Żabicki
Przejdź do - IGWA wydanie I/ 2022r. Pan Stefan Nawrot.
1 marca 2023

IGWA wydanie I/ 2022r. Pan Stefan Nawrot.

Urodziłem się w miejscowości Odwiśle. Chodziłem do Szkoły Podstawowej w Igołomi do budynku, którego już nie ma. Szkoła znajdowała się na miejscu obecnego Lewiatana. Następnie uczęszczałem do Technikum w Piotrkowicach Małych, na kierunku Ochrony Roślin - w tamtych czasach był to nowy kierunek. Po skończeniu szkoły średniej rozpocząłem służbę wojskową, później służbę w Milicji obywatelskiej, po przeszkoleniu, otrzymaniu zgody i po zdaniu egzaminów do Szczytna byłem przyjęty i zostałem Podchorążym. Potem wróciłem do pracy do Krakowa.

Czytaj więcej o: IGWA wydanie I/ 2022r. Pan Stefan Nawrot.
17 grudnia 2021

IGWA wydanie IV/2021 Pan Piotr Paluch

Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre stare rzeczy obok nas to skarby etnograficzne.

  1.    Od którego roku działa Grupa Kolędnicza Pasterze z Koźlicy?

Grupa działa od 1952 roku. Założycielami było pięciu mieszkańców wsi Koźlica: Pan Edward Micuda, Jan Miernik, Adolf Strzelecki, Dwóch Wojtaszków. Oni skonstruowali szopkę, nauczyli się tekstu i chodzili po kolędzie codziennie od Bożego Narodzenia prawie przez 40 dni, aż do Matki Boskiej Gromnicznej. Rokrocznie tradycją jest, że musimy obejść po swojej wsi. Co roku mieszkańcy mówią nam, że nie mogą się nas doczekać.

 

 

 

Czytaj więcej o: IGWA wydanie IV/2021 Pan Piotr Paluch
Przejdź do - IGWA wydanie III/2021 KAPELMISTRZ = ORKIESTRA
20 września 2021

IGWA wydanie III/2021 KAPELMISTRZ = ORKIESTRA

Wywiad = ORKIESTRA

Do wywiadu zaprosiliśmy nowego Kapelmistrza naszej Gminnej grupy muzyków Pana Patryka Mietła. On poprosił tylko o jedno, żeby zamiast przedstawiać jego osobę lepiej poświęcić kartkę na opis Orkiestry, która jest pod jego batutą. Nie pozostaje nam nic innego jak spełnić prośbę kapelmistrza.

Czytaj więcej o: IGWA wydanie III/2021 KAPELMISTRZ = ORKIESTRA
Przejdź do - IGWA wydanie II/2021 Pan Marszałek
21 czerwca 2021

IGWA wydanie II/2021 Pan Marszałek

Władysław Marszałek urodzony 15 sierpnia 1950 roku w miejscowości Koźlica.  Absolwent  Technikum Energetycznego w Krakowie, mąż Felicji, ojciec sześciorga dzieci. Wraz z chwilą wyboru na sołtysa dąży do spełnienia wewnętrznej potrzeby pozostawienia pewnej spuścizny  po sobie. 

Czytaj więcej o: IGWA wydanie II/2021 Pan Marszałek
Przejdź do - IGWA wydanie I/2021 Państwo Barwińscy
26 marca 2021

IGWA wydanie I/2021 Państwo Barwińscy

Ona – zawsze uśmiechnięta, lubi każdego - nawet tego, kogo nie zna,

 On   - uśmiechnięty, szarmancki, powściągliwy,

 …. Czy tacy są naprawdę?  

Do tego wydania wywiadu udzielili Państwo Barwińscy: Pani Bożena – Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 oraz z Pan Krzysztof – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czytaj więcej o: IGWA wydanie I/2021 Państwo Barwińscy
Przejdź do - IGWA wydanie IV/2020 Pan Krzysztof Tunia
18 grudnia 2020

IGWA wydanie IV/2020 Pan Krzysztof Tunia

Archeolog, doktor, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN – Pracownia Archeologiczna w Igołomi.  Zainteresowania badawcze: prahistoria zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. Odkrywca i badacz cmentarzyska monumentalnych grobowców megalitycznych z okresu neolitu w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka oraz licznych stanowisk archeologicznych w dorzeczu górnej Wisły. Honorowy obywatel miasta i gminy Kazimierza Wielka. W ramach wieloletnich studiów nad regionem Igołomi między innymi rozpoczął badania megalitycznego cmentarzyska grobowców w Rudnie Górnym, kurhanu w Igołomi, cmentarzyska w Stręgoborzycach oraz wielu, wielu  innych stanowisk. Uczestnik ekspedycji naukowych na Słowacji, Ukrainie i w Peru. Badacz obszarów górskich Karpat i Andów. Realizator archeologicznego rozpoznania Kotliny Sądeckiej, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Wyżyny Ondawskiej w Karpatach oraz dorzecza Checrasu i Huaury w Andach. W ostatnich latach zakres zainteresowań rozszerzył się o archeologię I i II wojny światowej: prace archeologiczno-ekshumacyjne m.in. pierwszowojennej mogiły w Złotnikach, miejsca straceń z II wojny światowej w Krakowie-Gliniku, cmentarza wojennego w Chrzanowie. Autor i współautor paruset publikacji z zakresu archeologii. Od trzydziestu lat kierownik Pracowni Archeologicznej w igołomskim pałacu. Inicjator otwarcia się Pracowni na  lokalną społeczność.   

Czytaj więcej o: IGWA wydanie IV/2020 Pan Krzysztof Tunia
Przejdź do - IGWA wydanie III/2020 Pani Eleonora Kusińska
21 września 2020

IGWA wydanie III/2020 Pani Eleonora Kusińska

Eleonora Kusińska urodziła się w Świdnicy Śląskiej, w pięknym mieście na Dolnym Śląsku. Studia na wydziale filologii polskiej ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Dolny Śląsk, jak całe ziemie zachodnie był miejscem gdzie powojenni mieszkańcy przybywając z różnych stron przywozili ze sobą swoją kulturę, obyczaje i język. W tym wielokulturowym tyglu tańcem, którego uczyły się wszystkie dzieci w przedszkolach  był krakowiak. Oczywiście i pani Eleonora z wielkim zapałem tańczyła a mama sprawiała jej kolejne stroje i piękne gorsety, które zresztą sama wyszywała. Tak się potoczyło życie pani Eleonory, że w 1980 roku zamieszkała wraz z rodziną w Krakowie. Była nauczycielką w klasach młodszych, to był jej wymarzony zawód -  praca z dziećmi. Gdy w 1985 roku przeprowadziła się na teren naszej gminy zostałam dyrektorką przedszkola w Dobranowicach, a po roku w Wawrzeńczycach, gdzie pracowała przez kolejnych 20 lat aż do emerytury.

Czytaj więcej o: IGWA wydanie III/2020 Pani Eleonora Kusińska