Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Aktywni, ambitni, asertywni"

Inicjatorką pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce założonego w Warszawie w 1975 r. była prof. Halina Szwarc.

Dołączyliśmy do tego zacnego grona 26 lutego 2016r.z inicjatywy Dyrektora  Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach Panią Joannę Murek oraz wójta gminy Józefa Rysaka. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku jak każde stowarzyszenie zawiązało się dobrowolnie do zaspakajania potrzeb osób zrzeszających, takich jak: poszerzanie wiedzy i umiejętności, wypełnienie wolnego czasu, stymulacja psychiczna i fizyczna, a często realizacja młodzieńczych marzeń. Kształcenie otwarte w ramach UTW przybiera zróżnicowane formy, poczynając od organizacji warsztatów, seminariów, kursów komputerowych, kończąc na wizytach w teatrach i wycieczkach krajoznawczo-turystycznych. Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną. Pragniemy by przyczyniać się do postrzegania seniorów jako ludzi aktywnych i ciekawych świata w odbiorze społecznym. Angażujemy naszych słuchaczy w aktywność sportową i turystyczną oraz w działania na rzecz otaczającego nas środowiska. Ponadto nasze UTW pełni istotną rolę w podtrzymywania więzi i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. Tworzymy żywą i aktywna grupę wsparcia.

Organem zarządzająco-wykonawczym Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce „Aktywni, ambitni, asertywni” jest Zarząd, który działa zgodnie ze statutem oraz decyzjami Walnego Zgromadzenia.

 

SKŁAD ZARZĄDU:

PREZES Krzysztof Barwiński

WICEPREZES Maria Jachimczyk

SKARBNIK – Krystyna Zabrzeńska

SEKRETARZ Irena Gądek

Komisja rewizyjna:

Józefa Mierniczek

Helena Różeńska

 

6 listopada 2022r. w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia UTW, na którym został wybrany jawnie nowy Zarząd UTW.

W skład którego weszli:

Prezes – Bożena Barwińska

Wiceprezes – Wanda Głowa

Skarbnik – Krystyna Zabrzeńska

Sekretarz – Anna Chmiela

 

Komisja rewizyjna:

Helena Różeńska

Józefa Mierniczek

Artykuły

Przejdź do - Wakacyjny wyjazd - Mierzeja Wiślana & Warmia i Mazury.
Przejdź do - Kurs pierwszej pomocy
28 kwietnia 2023

Kurs pierwszej pomocy

26 kwietnia 2023r. seniorzy z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 i Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z ratownikami panem Tomaszem i panią Kingą, którzy przeprowadzili szkolenie pierwszej pomocy. Uczyli nas jak rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia (zawał serca, udar mózgu, zator płucny), i jak wtedy zareagować; jak wezwać pomóc, o czym należy pamiętać i jak sprawdzić stan poszkodowanego. Uczyliśmy się przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechowej i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, postępowania w przypadku zadławienia u dorosłych i u dzieci, a także sposobów opatrywania ran.

Przejdź do - Warsztaty i wyjazd do Lipnica Murowana
12 kwietnia 2023

Warsztaty i wyjazd do Lipnica Murowana

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8 tydzień przed niedzielą Palmową (24.03.2023r.) spotkali się w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi – Wawrzeńczycach aby przygotować palmy. Pod kierownictwem i czujnym okiem pani Krystyny i Moniki uczestnicy spotkania uczyli  się jak wykonać kwiatki z krepiny i poznali zasady wykonania palm.

Czytaj więcej o: Warsztaty i wyjazd do Lipnica Murowana
Przejdź do - W przed świątecznym nastroju…
Przejdź do - Zapisy na wycieczki
9 lipca 2021

Zapisy na wycieczki

Zarząd UTW oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów ogłasza możliwość zapisów na prezentowane wycieczki:
1. Trójmiasto
2. Świętokrzyskie czaruje
(szczegółowy program prezentujemy w ofercie biura)
ZAPISY W PONIEDZIAŁEK TJ. 12.07.2021 W godz. 9:00-11:00 w budynku Centrum Kultury.
Zapraszamy
Przejdź do - Udany Kulig seniorów
8 marca 2021

Udany Kulig seniorów

W dniach 27 i 28 Lutego chętna grupa seniorów z naszej Gminy wyjechała na Kulig w Bieszczady.

Czytaj więcej o: Udany Kulig seniorów
Przejdź do - Bo o zdrowie trzeba dbać.
28 lutego 2020

Bo o zdrowie trzeba dbać.

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz chętni seniorzy z naszej Gminy uczestniczyli w prozdrowotnym spotkaniu, na którym były omawiane najważniejsze aspekty zdrowego stylu życia, zagrożeń zdrowotnych towarzyszących osobom starszym i profilaktyki, która minimalizuje ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń

Czytaj więcej o: Bo o zdrowie trzeba dbać.
Przejdź do -   SPEED  BALL   gra dla wszystkich
18 lutego 2020

SPEED BALL gra dla wszystkich

Ta ciągle jeszcze mało popularna gra jest szczególnie polecana seniorom .

Czytaj więcej o: SPEED BALL gra dla wszystkich