Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

KGW z Tropiszowa gospodarzem III Forum Kobiet

7 marca 2009 r. w budynku SP w Tropiszowie spotkały się aktywne społecznie kobiety z terenu całej gminy na III Forum Kobiet w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

Organizatorki zaprosiły wszystkie aktywne kobiety z terenu naszej gminy, najwięcej jak zwykle było pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Na tak miłe i bardzo uroczyste spotkanie przybyli zaproszeni goście: Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Posłowie na Sejm RP: Wiesław Woda i Jacek Krupa, Prezes Powiatowego Oddziału PSL Bogdan Bogdali, Prezes Kółek i Organizacji Rolniczych Andrzej Harężlak, przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urszula Tarnówka. Padło mnóstwo ciepłych słów i serdecznych życzeń z ust gości oraz gospodarza gminy Wójta Józefa Rysaka. Koncert życzeń wyśpiewał dla kobiet chór Carmen z Igołomi, a przedstawiciele MODR z Karniowic zaprezentowali różne aranżacje stołów wielkanocnych. Członkinie z KGW Tropiszów uatrakcyjniły spotkanie konkursami (np. zjedzenie ciastka bez użycia rąk - wygrał strażak z Tropiszowa) i karaoke. Na koniec jak tradycja Forum Kobiet nakazuje było wspólne zdjęcie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie