Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

SPRAWY INFORMACYJNE

1 marca 2021
Kochani Rodzice i Dzieci,
informujemy, że Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) ŚWIETLIK, jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
Świetlica zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zrekrutowanych do projektu dzieci. Zajęcia specjalistyczne odbywają się:
Logopedia- bez zmian
Zajęcia artystyczne -wtorek 14:15-18:00, środa 15:15-16:00
Zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną: środa 16:15-17:00, piątek 14:15-18:00
Zajęcia socjoterapeutyczne Czwartek i piątek 15:45-18:00.
Język angielski środa; grupa I 15,00-15.45, oraz II grupa 15,45-16,30
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne poniedziałek 14.00-15,30, wtorek 14.00-15,30, środa 14,00-15,30
Zapraszamy w godzinach 14:00-18:00 lub prosimy o punktualność na zajęciach <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png" alt="