Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Święty Brat Albert - Adam Chmielowski