Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Zajęcia KARATE

Zajęcia KARATE  na rok szkolny 2019/2020 odbywają się w każdą środę - godz 17:00 - 18:00