Projekt "Nasza świetlica, nasz klub" (2008r.)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach ma już pierwszy większy sukces na swoim koncie, 30 stycznia dostaliśmy informację, że jesteśmy jednym ze zwycięzców w konkursie "Nasza świetlica, nasz klub".

Sukces jest tym większy, że z całego województwa małopolskiego nasz wniosek jako jedyny zyskał akceptację Fundacji Wspomagania Wsi (z małopolski było 46 wniosków). 
Celem projektu jest: - organizowanie cyklu imprez integrujących społeczność lokalną, 
- adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Stręgoborzycach na 
świetlicę pod nazwą Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe, - modernizacja oraz wyposażenie niezbędnych pomieszczeń, 
- zbudowanie bazy komputerowo-informatycznej, 
- stworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia mieszkańców w sferze kulturalnej. 
Efektem finalnym projektu będzie zaadaptowanie części budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach na świetlicę pod nazwą Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe. Zamierza się zagospodarowanie dwóch sal na cele świetlicy, jedna będzie salą komputerową, druga salą zajęć. Świetlica będzie spełniała rolę ośrodka kulturalno-rozwojowego, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. Dla dzieci planuje się zajęcia pozalekcyjne i wycieczki, dla młodzieży spotkania internetowe, wieczorki taneczne, w przyszłości różne kursy, spotkania szkoleniowe dla starszych, dostęp do Internetu, spotkania okolicznościowe, dla najstarszych spotkania integracyjne i spotkania okolicznościowe. 
Przez rok projekt będzie współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi, a w drugim roku przez Urząd Gminy i Stowarzyszenie. Budżet projektu w pierwszym roku to prawie 40.000,00 zł. Cieszymy się, że możemy do niego przystąpić. Projekt został przygotowany we współpracy z Panią Anną Srogą pełnomocnikiem wójta gminy ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i korzystania ze oferty świetlicy w Stręgoborzycach.